Finantari – termene limita

Date limită depunere proiecte – August 2019

Date limită depunere proiecte – August 2019

12 august 2019 – Finanțare pentru un proiect pilot, Industriile culturale si creative – FLIP pentru CCI2 Obiectivul general al acestui proiect-pilot este de a continua definirea și testarea politicilor și acțiunilor de susținere și dezvoltare a industriilor culturale și creative și de generare a beneficiilor și efectelor intersectoriale în diferitele domenii și sectoare interconectate … Continued

Date limită depunere proiecte – Iulie 2019

Date limită depunere proiecte – Iulie 2019

8 iulie 2019 – Programul “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de munca ș inovare socială” Statele membre trebuie să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe, cunoștințe și aptitudini, de exemplu celor care au părăsit educația sau formarea profesională inițială fără a obține o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau … Continued

Date limită depunere proiecte – Iunie 2019

Date limită depunere proiecte – Iunie 2019

13 iunie 2019 – Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar Prezenta cerere de propuneri oferă finanțare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar în sprijinul acțiunilor care facilitează și completează acordarea de ajutor umanitar în țările terțe, care îmbunătățesc rezistența comunităților vulnerabile și afectate de dezastre sau în sprijinul acțiunilor care vizează consolidarea legăturii … Continued

Date limită depunere proiecte – Mai 2019

Date limită depunere proiecte – Mai 2019

Programul EaSI 2014-2020 – actualizarea competențelor adulților aflați în situații dificile Statele membre trebuie să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe, cunoștințe și aptitudini, de exemplu celor care au părăsit educația sau formarea profesională inițială fără a obține o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau a unuia echivalent și care nu sunt eligibili … Continued

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2019

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2019

„Educație incluzivă pentru copii si tineri in situatii de risc” Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul de propuneri de proiecte „Educatie incluziva pentru copii si tineri in … Continued