Finantari – termene limita

Date limită depunere proiecte – August 2022

Date limită depunere proiecte – August 2022

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation – ROMANIA”, ediția a III-a Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și … Continued

Dată limită depunere proiecte – Iulie 2022

Dată limită depunere proiecte – Iulie 2022

Granturile Norvegiene și SEE: Programul SMEs Growth, „Sprijin pentru Start-up-uri” Obiectiv Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în Romania” (SMEs Growth) va contribui la obiective generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor … Continued

Dată depunere proiecte – Iunie 2022

Dată depunere proiecte – Iunie 2022

Proof of Concept! Apelul de proiecte POR aferent Obiectivului Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România – Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept), a fost lansat în data de 24.05.2022, potrivit unui comunicat oficial al Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia … Continued

Date limită depunere proiecte – Mai 2022

Date limită depunere proiecte – Mai 2022

Interreg Europe 2021-2027: Primul apel de proiecte Obiectiv Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernare a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru intră în domeniul de aplicare al … Continued

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2022

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2022

Noul Bauhaus European: Sprijin pentru inițiative locale Apelul face parte din mișcarea Noului Bauhaus european care face din European Green Deal o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă pentru toată lumea. Cele trei valori de bază complementare ale sale sunt: sustenabilitate – promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitate; estetică – crește … Continued