Finantari

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2024

Date limită depunere proiecte – Aprilie 2024

Programul În Stare de Bine – Apel de proiecte 1/2024 Finanțator: Kaufland România Operator de program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile Obiectivul programului Reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților comunitare în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă derulate cu și pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental. Domenii … Continued

Date limită depunere proiecte – Martie 2024

Date limită depunere proiecte – Martie 2024

Mastercard Strive EU – Granturi pentru soluții AI destinate întreprinderilor mici Strive EU este o inițiativă a Caribou Digital și a Mastercard Center for Inclusive Growth, cu investiții filantropice din partea Mastercard Impact Fund. Programul Strive EU este implementat cu sprijinul European Microfinance Network. Teme Strive EU caută proiecte care dezvoltă soluții noi sau modele … Continued

Date limită depunere proiecte – Februarie 2024

Date limită depunere proiecte – Februarie 2024

Programul CEDV – Apel pentru promovarea egalității de gen Sprijinirea, promovarea și punerea în aplicare a unor politici cuprinzătoare de promovare a drepturilor femeilor, a egalității de gen, inclusiv a echilibrului între viața profesională și cea privată, a egalității de remunerare între femei și bărbați, emanciparea femeilor și integrarea perspectivei de gen. Priorități Abordarea cauzelor profunde … Continued

Date limită depunere proiecte – Ianuarie 2024

Date limită depunere proiecte – Ianuarie 2024

Raiffeisen Comunități – accelerator de ONG-uri Finanțator: Raiffeisen Bank România cu sprijinul Asociația pentru Relații Comunitare. Beneficiari eligibili: ONG-uri Domeniile vizate: Prin Raiffeisen Comunități sunt încurajate inițiative care contribuie asumat la: SDG 11: Orașe și comunități sustenabile. Dezvoltarea orașelor şi a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi sustenabile. Priorități SDG … Continued

Date limită depunere proiecte – Decembrie 2023

Date limită depunere proiecte – Decembrie 2023

Ajutor de minimis – Creșterea competitivității produselor industriale – sesiunea IV Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare. Sectoare de activitate eligibile Schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăților cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare și al recuperării materialelor, … Continued