Materiale de informare

Democrația UE în acțiune – dosar pentru cadrele didactice

Democrația UE în acțiune – dosar pentru cadrele didactice

Obiectivul acestui modul educațional este să le prezinte cursanților subiectul participării democratice la Uniunea Europeană și să le confere cunoștințele și competențele care să le permită să își exercite drepturile în calitate de cetățeni ai UE. Ca parte a acestei explorări,  modulul se concentrează pe Inițiativa cetățenească europeană. La finalul acestui modul, cursanții vor avea … Continued

Erasmus+ – Annual Report 2022

Erasmus+ – Annual Report 2022

Raportul anual Erasmus+ 2022 acoperă al doilea an de implementare a noului program în cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Acesta subliniază noile priorități ale programului (incluziune, digital, verde, participare democratică) și se concentrează pe noile oportunități oferite participanților, oferind în același timp perspective asupra implementării acestuia. Se reflectă asupra realizărilor calitative și cantitative ale programului … Continued

Raportul anual al UE pe 2023 referitoare la situația regiunilor și orașelor

Raportul anual al UE pe 2023 referitoare la situația regiunilor și orașelor

2023 a fost un an al provocărilor și crizelor pentru toate regiunile și orașele din întreaga Uniune. Europeană, dar și un an de angajament deplin din partea a peste un milion de reprezentanți aleși în primării și în parlamentele regionale pentru a oferi soluții concrete și tangibile cetățenilor lor. În vederea viitoarelor alegeri europene, prezentul … Continued

Monitorul educației și formării 2023

Monitorul educației și formării 2023

Rapoartele de țară din cadrul Monitorului educației și formării prezintă și evaluează principalele evoluții recente și în curs ale politicilor la toate nivelurile de educație din statele membre ale UE. Ele oferă cititorului o perspectivă aprofundată asupra performanței țărilor în ceea ce privește țintele la nivelul UE convenite în cadrul spațiului european al educației și … Continued

Stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

În cazul în care sunteți tânăr absolvent cu diplomă de licență sau magistrat național, aveți oportunitatea să urmați un program de stagiu la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, instituția judiciară a Uniunii Europene, garantă a respectării dreptului Uniunii pentru 450 de milioane de cetățeni. Acest program vă va oferi ocazia nu numai să vă … Continued