Informare prelucrare date cu caracter personalVă informăm că începând cu 25 mai 2018 intră în vigoare dispozițiile Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), astfel că datele dumneavoastră vor fi mult mai bine protejate și securizate.

Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș colectează de la utilizatorii de servicii, date personale adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul prelucrării și administrează în condiții de siguranță aceste date, în strictă conformitate cu regimul juridic care le este aplicabil.

Scopul colectării datelor personale îl constituie întocmirea documentelor legale necesare furnizării serviciilor solicitate, întocmirea statisticii specifice Bibliotecii și corespondența cu utilizatorii. Informațiile înregistrate nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate inițial. Nu transferam datele dvs. cu caracter personal niciunei terțe persoane. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare atrage imposibilitatea prestării serviciilor solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării, în calitate de operator, de către Biblioteca Judeţeană Argeș şi nu sunt folosite în alte scopuri în afară de cele în care au fost colectate iniţial.

Participarea persoanelor fizice la evenimentele organizate de Biblioteca Județeană Argeș/ Centrul Europe Direct Argeș împreună cu partenerii locali, naționali și internaționali presupune acordul de a fi filmat/ă și fotografiat/ă. În cazul activităților educative și culturale derulate în parteneriat cu instituțiile de învățământ, acordurile părinților și tutorilor legali privind folosirea datelor personale ale minorilor sunt obținute de către parteneri.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 677/2001, titularii datelor personale colectate beneficiază de: dreptul la informare cu privire la regimul aplicabil datelor respective, dreptul de acces la propriile date, dreptul de intervenţie asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale adoptate exclusiv pe baza prelucrării automate a datelor, destinate evaluării personalității titularilor, precum și dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor individuală, ca date care îi vizează să facă obiectul unor prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare, dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiţiei în cazul în care oricare dintre drepturile dumneavoastră, garantate de prezenta lege, au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, conducerii Bibliotecii Judeţene Argeș care v-a colectat datele personale.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu adresa în Strada Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti, tel: (021).252.58.88, fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro.

Informații detaliate găsiți la următorul link: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298