Materiale de informare

Investiții în viitorul Europei

Investiții în viitorul Europei

Uniunea Europeană are nevoie de o politică de coeziune, care să poată realiza investițiile care vor ajuta regiunile să depășească criza, să reducă disparitățile și să contribuie la realizarea obiectivelor ambițioase prevăzute de strategia Europa 2020. Acest raport a fost adoptat în urma celor mai grave crize financiare și economice din istoria recentă și are … Continued

Ghid de redactare interinstituțional

Ghid de redactare interinstituțional

Acest ghid, rezultat în urma unei proceduri inițiate în 1993, este rodul unei lungi serii de negocieri la care participă activ toate instituțiile Uniunii Europene. Acesta are scopul de a servi drept instrument de referință pentru textele scrise ale tuturor instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii Europene. Partea întâi reunește regulile de strictă aplicare în redactarea … Continued

The European Higher Education Area in 2012

The European Higher Education Area in 2012

Această publicație încearcă să contureze o imagine de ansamblu asupra a ceea ce reprezintă învăţământul centrat pe student, unul din principalele repere care jalonează reforma învăţământului superior european, cunoscută sub denumirea de Procesul Bologna și prezintă sintetic consecinţele unei asemenea abordări, ce direcţionează activitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a universităţii în ansamblu, în vederea … Continued

Simplifying cohesion policy for 2014-2020

În octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere privind politica de coeziune 2014-2020. În prezent, propunerea reprezintă subiectul de negociere cu Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European în scopul de a facilita o lansare fără probleme a noilor programe. În vederea pregătirilor pentru următoarea perioadă, această broșură explică cum beneficiarii și autoritățile vor aduce … Continued

Social Dialogue. Social Europe guide, volume 2

Social Dialogue. Social Europe guide, volume 2

Volumul II din această serie oferă cititorilor o imagine de ansamblu asupra istoriei, lucrărilor și realizărilor dialogului social la nivelul Uniunii Europene. Negocieri, consultări și schimburi de informații între organizațiile reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor (partenerii sociali) și autoritățile publice sunt un element esențial al modelului social european și joacă un rol important în definirea … Continued