Date limită depunere proiecte – Mai 2024Programul EENergy

Scop

Proiectul EENergy a fost finanțat de Programul UE privind Piața Unică, pentru a sprijini IMM-urile să definească un plan de acțiune pentru îmbunătățirea performanței lor în eficiența energetică și pentru a pune în aplicare acest plan de acțiune.

Solicitanți eligibili: IMM-uri (vezi mai jos critieriile de eligibilitate).

Activități finanțabile:

Sprijinul financiar de până la 10.000 de euro va fi alocat beneficiarilor finanțați. Aceste fonduri furnizate de către EENergy trebuie să fie utilizate pentru implementarea acțiunilor care duc la îmbunătățirea eficienței energetice pentru IMM-ul beneficiar. Scopul contractual al activităților este de a obține o reducere cu 5% a consumului de energie. Aceste acțiuni trebuie să se încadreze în una sau mai multe dintre următoarele trei categorii:

 1. Investiții: Această categorie acoperă implementarea, achiziționarea, cumpărarea și/sau instalarea de software, hardware, echipamente sau alte tehnologii noi. Unele exemple includ:
 • Contribuții pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de energie regenerabilă precum panouri solare, turbine eoliene, invertori, sisteme de stocare sau orice alt echipament relevant.
 • Implementarea de software de optimizare / management energetic pe o linie de producție.
 • Înlocuirea unui cazan vechi cu unul modern care utilizează tehnologii mai eficiente.
 • Înlocuirea unităților de alimentare cu energie învechite cu unele moderne și eficiente.
 1. Consultanță: Această categorie acoperă serviciile de consultanță legate de identificarea și implementarea îmbunătățirilor în eficiența energetică, precum și auditurile energetice. Unele exemple includ:
 • Realizarea unei analize detaliate a nevoilor beneficiarului IMM și definirea unei hărți de investiții detaliate pentru îmbunătățirea eficienței energetice.
 • Realizarea unei consultanțe tehnice pentru identificarea domeniilor de îmbunătățire a eficienței energetice și a tehnologiilor potrivite pe piață.
 • Execuția unui audit energetic.
 1. Competențe și Formare: Această categorie acoperă accesul la cursuri, clase și programe pentru educație și dezvoltarea abilităților angajaților în domeniul eficienței energetice. Unele exemple specifice includ:
 • Formare pentru angajați în cele mai bune practici, conștientizare, aspecte reglementare și schimbare comportamentală legate de eficiența energetică.
 • Calificarea angajaților pentru a deveni auditori energetici certificați.
 • Formare în tehnologii de eficiență energetică, instrumente digitale pentru analiza energetică.

Termen limită: 15 mai 2024.

Mai multe informații aici: https://eenergy.grantplatform.com/