Date limită depunere proiecte – Februarie 2024Programul CEDV – Apel pentru promovarea egalității de gen

Sprijinirea, promovarea și punerea în aplicare a unor politici cuprinzătoare de promovare a drepturilor femeilor, a egalității de gen, inclusiv a echilibrului între viața profesională și cea privată, a egalității de remunerare între femei și bărbați, emanciparea femeilor și integrarea perspectivei de gen.

Priorități
Abordarea cauzelor profunde ale diferențelor de îngrijire între femei și bărbați prin promovarea unei abordări care să transforme genul și prin contestarea stereotipurilor de gen
Sprijinirea punerii în aplicare a dispozițiilor privind transparența remunerării Directivei privind remunerarea salariilor
Eligibilitatea participanților
Pentru a fi eligibil în cadrul primei priorități, cerererea de finanțare trebuie să respecte cumulativ următoarele criterii:

Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:
– să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
– să fie stabilite într-una dintre țările eligibile:
– statele membre ale Uniunii Europene (inclusiv țările și teritoriile de peste mări),
– state din afara Uniunii Europene: țările SEE și țările asociate Programului CERV sau țările care sunt în negocieri pentru un acord de asociere și acolo unde acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului.
Organizațiile cu scop lucrativ pot depune cereri numai în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit;
Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările eligibile;
Durata maximă a acțiunii este de 24 de luni;
Subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 100.000 euro;
Proiectul poate fi fie național, fie transnațional;
Pentru a fi eligibile în cadrul celei de-a doua priorități, cererile de finanțare trebuie să respecte cumulativ următoarele criterii:

Solicitanții principali trebuie să fie autorități naționale ale UE responsabile pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei privind transparența remunerării (de ex. ministerul responsabil sau agenția națională); cu o singură cerere pe stat membru fiind acceptată;
Co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie organizații internaționale sau entități publice sau organizații private, stabilite oficial în una dintre țările eligibile, adică:
– statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM))
– țări din afara UE:
– țări asociate la programul CERV sau țări care sunt în curs de negociere pentru un acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului.
Activitățile trebuie să se desfășoare în oricare dintre țările eligibile;
Durata maximă a acțiunii este de 24 de luni;
Subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 100.000 EUR;
Proiectul poate fi fie național, fie transnațional;
Cererea de finanțare poate implica una sau mai multe organizații (solicitant principal și co-solicitanți).
Termen limită: 29 februarie 2024.

Mai multe informații aici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2024/call-fiche_cerv-2024-ge_en.pdf

Programul CONSTRUCTPLUS
Obiectiv: Programul își propune reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții, stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate, creșterea producției interne de produse și materiale de construcții, prin acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială pentru o nouă activitate economică în sectoarele de activitate eligibile.

Beneficiari eligibili: Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Termen limită de depunere: 15 martie 2024.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/837/programul-constructplus