Date limită depunere proiecte – Ianuarie 2024Raiffeisen Comunități – accelerator de ONG-uri

Finanțator: Raiffeisen Bank România cu sprijinul Asociația pentru Relații Comunitare.

Beneficiari eligibili: ONG-uri

Domeniile vizate:
Prin Raiffeisen Comunități sunt încurajate inițiative care contribuie asumat la:

SDG 11: Orașe și comunități sustenabile. Dezvoltarea orașelor şi a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi sustenabile.

Priorități SDG 11 adresate în program:

 • accesul locuitorilor la planificare și gestionare participativă a unor soluții pentru comunități sustenabile și incluzive;
 • asigurarea accesului locuitorilor la spații verzi publice sigure și accesibile;
 • efortul de protecție și punere în valoare a patrimoniului cultural și natural al comunității/regiunii;
 • accesul la locuințe și servicii de bază sigure și la prețuri accesibile, în special pentru modernizarea comunităților marginalizate;
 • îmbunătățirea calității aerului din comunități, pentru a asigura buna calitate a vieții pentru locuitori;
 • soluții pentru creșterea mobilității orașelor, prin testarea de alternative de extindere a rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile;

SDG 12 – Consum și producție responsabile

Priorități SDG 12 adresate în program:

 • gestionarea sustenabilă și utilizarea eficientă a resurselor naturale;
 • diminuarea risipei alimentare;
 • găsirea de soluții pentru gestionarea eficientă a deșeurilor (prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare).

SDG 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Priorități SDG 17 adresate în program:

Sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă la nivel de comunitate.
Îmbunătățirea spațiului de politici și a competențelor la nivel local pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă
Parteneriat public-privat (business și societatea civilă) care mobilizează și distribuie expertiza, tehnologiile și resursele necesare în testarea, implementarea și evaluarea unor modele de dezvoltare sustenabila la nivel comunitar.

Piloni
Programul e construit pe 2 piloni: pilonul de dezvoltare organizațională și pilonul de finanțare.

Eligibilitatea solicitantului
Entitățile aplicante în program și responsabile de managementul de proiect sunt organizații neguvernamentale legal constituite. Acestea pot implementa proiectul alături de alte organizații, grupuri de inițiativă locală sau lideri locali, dar și alte entități non-profit: autorități locale, unități de învățământ etc, care sunt relevante pentru scopul propus.

Sunt considerate eligible entitățile care:

 • au statut juridic de minim 2 ani, la momentul depunerii aplicației;
 • sunt organizații non-guvernamentale non-profit (asociații, fundații și federații);
 • pot demonstra o bună cunoaștere și conectare la comunitatea în care va fi implementat proiectul, prin istoric de proiecte derulate sau parteneriate locale.
  au depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal;
 • au un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparentă a activităților (ex. site web, material anual de prezentare, raport de audit etc.);
 • sunt independente de guvern și alte autorități publice locale, regionale și naționale;
 • nu acționează ca intermediari;
 • nu sunt în stare sau în proces de dizolvare ori lichidare, nu au activitatea suspendată, și-au îndeplinit toate obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale și nu au datorii fiscale;
 • nu au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;

Eligibilitatea proiectelor:

Sunt eligibile proiectele care demonstrează că pot construi/consolida un stil de viață sustenabil, sau care contribuie la formarea unor comunități sustenabile. Proiectele trebuie să se încadreze într-unul dintre domeniile vizate, pe prioritățile descrise la secțiunea I – Domenii vizate.

Suma maximă solicitată prin Raiffeisen Comunități este de 50.000 Euro (250.000 RON).

Depunerea proiectelor

Pentru depunerea proiectelor, aplicanții trebuie să se înregistreze și să completeze Formularul de aplicație de pe site-ul raiffeisencomunitati.org.

Formularul de aplicație se completează exclusiv online, și se înregistrează ca document final odată cu validarea butonului TRIMITE. Nu vor fi luate în considerare formularele nefinalizate.

Termen limită: 12 ianuarie 2024.

Mai multe detalii aici: https://bank.raiffeisen.ro/ro/accelerator-de-sustenabilitate/home.html

Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale 2024

Finanțator: Ambasada SUA în România și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Solicitanți eligibili: instituții/organizații/ONG-uri/entități cultural.

Obiective:

Acest program sprijină conservarea următoarelor obiective:

 • situri culturale, precum clădiri istorice și situri arheologice;
 • obiecte și colecții culturale ale unui muzeu, sit sau instituții similare, precum obiecte arheologice și etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, ca și alte necesități de conservare;
 • forme culturale tradiționale de expresie, precum muzica tradițională, meșteșuguri etc.

Activități eligibile

Proiectele pot include, dar nu se limitează la activități precum:

 • Anastiloză (reasamblarea unui sit din părțile sale originale);
 • Conservare (remedierea daunelor sau deteriorării unui obiect sau sit);
 • Consolidare (conectarea sau reconectarea elementelor unui obiect sau sit);
 • Documentarea (înregistrarea în format analogic sau digital a stării și a caracteristicile principale ale unui obiect, sit sau tradiție);
 • Inventarul (enumerarea obiectelor, siturilor sau tradițiilor în funcție de locație, caracteristică, vârstă sau altă caracteristică sau stare unificatoare);
 • Conservarea preventivă (abordarea condițiilor care amenință sau deteriorează un obiect sau sit, colecție sau tradiție);
 • Restaurarea (înlocuirea elementelor lipsă pentru a recrea aspectul original a unui obiect sau a unui loc, de obicei adecvat numai în cazul artelor frumoase, al artelor decorative, și clădirile istorice);
 • Stabilizarea (reducerea perturbării fizice a unui obiect sau sit).

Solicitanții trebuie să se asigure că:

 • Cererea abordează în mod clar scopurile și obiectivele acestei oportunități de finanțare;
 • Toate documentele sunt redactate în limba engleză;
 • Toate bugetele sunt în dolari americani;
 • De asemenea, un set de 5 fotografii jpeg de înaltă rezoluție, cu dimensiunea maximă de 3 MB fiecare, trebuie transmise pentru a reflecta gravitatea și urgența proiectului.

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format World, până la data de 15 ianuarie 2024;
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 23 aprilie 2024.

Mai multe detalii aici: https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/finantari/?_ga=2.93180509.1532240694.1700216068-27681432.1700216068