Finantari – termene limita

Date-limită depunere proiecte – Martie 2017

Date-limită depunere proiecte – Martie 2017

Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 – mobilitatea ucenicilor Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2017 din cadrul programului  “EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială”, privind mobilitatea ucenicilor pe termen lung. Titlul cererii este „Proiecte – pilot privind mobilitatea pe termen lung a ucenicilor” – … Continued

Date-limită depunere proiecte – Februarie 2017

Date-limită depunere proiecte – Februarie 2017

Se depun cererile de finantare pentru Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 1 –  Promovarea pescuitului durabil din punct … Continued

Date-limită depunere proiecte – Ianuarie 2017

Date-limită depunere proiecte – Ianuarie 2017

S-a lansat apelul de proiecte pentru formare in domeniul medical Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte destinat formarii in domeniul medical: „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” din cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020. Axa prioritara, prioritatea de investitii, obiectivele specifice ale programului operational Axa prioritara 4 – Incluziunea … Continued

Date-limită depunere proiecte – Decembrie 2016

Date-limită depunere proiecte – Decembrie 2016

1. Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Justiție, a lansat o cerere de propuneri de proiecte a programului „Drepturi, Egalitate, Cetatenie” 2014 – 2020. Titlul cererii este: „Granturi pentru acțiuni de sprijin pentru dialog și schimb de bune practici în promovarea toleranței și a respectului reciproc”. Depunerea cererilor de finanțare se va face pâna la: 05.01.2017. … Continued

Date-limită depunere proiecte – Noiembrie 2016

Date-limită depunere proiecte – Noiembrie 2016

1. Erasmus+, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reforma politicilor. Cooperareacu societatea civilă în domeniul tineretului Cererea de propuneri are scopul de a oferi sprijin structural, denumit subvenție de funcționare, organizațiilor nonguvernamentale europene (ONGE-uri) și rețelelor europene active în domeniul tineretului. Depunere: 29 noiembrie 2016, buget: 600.000 euro.  Obiectivul este de a oferi sprijin structural, denumit subvenție de funcționare, organizațiilor … Continued