Date limită depunere proiecte – Mai 2022Interreg Europe 2021-2027: Primul apel de proiecte

Obiectiv
Programul este structurat în jurul unei singure priorități transversale, obiectivul specific Interreg „o mai bună guvernare a cooperării”. Aceasta înseamnă că beneficiarii pot coopera pe orice subiect de relevanță comună, în conformitate cu nevoile lor regionale, atâta timp cât acest lucru intră în domeniul de aplicare al politicii de coeziune.

Despre apel
Acesta este o cerere de propuneri pentru proiecte de cooperare interregională. Aceste proiecte adună organizații relevante pentru politici din diferite țări din Europa care lucrează împreună pe o problemă comună de dezvoltare regională.

Primii trei ani ai proiectelor sunt dedicați schimbului și transferului de experiență între partenerii participanți pentru a îmbunătăți instrumentele de politică abordate de proiect. În al patrulea și ultimul an, regiunile se concentrează în principal pe monitorizarea rezultatelor și impactului cooperării.

Beneficiari eligibili:
– instituții publice
– organisme de drept public
– ONG-uri

Finanțator:

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Activitățile eligibile ale proiectului sunt cofinanțate de FEDR în proporție de 70% sau 80%.

Bugetul total al apelului este de 130 de milioane de euro.

Domenii prioritare
SMART

 • cercetare-inovare
 • digitalizare
 • competitivitate și creare locuri de muncă pentru IMM-uri
 • specializare inteligentă
 • antreprenoriat
 • tranziție industrială

GREEN

 • eficiență energetică
 • energie regenerabilă
 • sisteme inteligente de energie
 • schimbări climatice
 • prevenție riscuri
 • acces la apă
 • reciclare
 • biodiversitate

SOCIAL

 • piața muncii
 • ocupare
 • economie socială
 • sănătate
 • cultură și turism pentru dezvoltare economică
 • incluziune socială
 • inovare socială
 • educație
 • comunități marginalizate
 • integrarea migranților

CONNECTED

 • TEN-T
 • mobilitate națională regională și locală

CITIZENS

 • dezvoltare integrată teritorială
 • patrimoniu natural
 • cultură
 • turism sustenabil
 • securitate

GOVERNANCE

 • subiecte non-tematice (evaluarea și monitorizarea intervenției publice, achiziții publice, ajutor de stat, instrumente financiare, etc.)

Termen limită de depunere: 31 mai 2022.

Mai multe informații aici: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call#anchor-the-application-pack