Materiale de informare

Dispoziții UE în domeniul securității sociale

Acest ghid se adreseazã tuturor persoanelor care se deplaseazã în alte state ale UE, în calitate de lucrãtori, de studenți, de pensionari sau chiar și pentru o scurtã vacanțã. Scopul este de a oferi informații ușor de înțeles despre drepturile și obligațiile în materie de securitate socialã în situațiile în care sunt implicate douã sau … Continued

Dreptul la liberă circulație și ședere în Europa

Aceastã broșurã urmãrește sã vã ajute sã înțelegeți mai bine drepturile de care beneficiați la deplasarea pe teritoriul Uniunii Europene și vã oferã instrucțiuni detaliate de ordin practic. Pornind de la clarificarea noțiunii de cetãțenie europeanã, ghidul prezintã formalitãțile administrative care trebuie îndeplinite pentru a putea avea drept de ședere pe o perioadã mai lungã … Continued

Access to legislation in Europe

Acest ghid este destinat, în principal, cititorilor care lucrează în domeniul informațiilor legislative, dar poate fi de interes pentru toți cei care doresc acces la legislația europeană și străină. Ghidul consolidează și pune la dispoziția publicului informații cu privire la sursele legislative în Europa (buletine juridice/jurnale oficiale, colecții oficiale ale legislației consolidate, baze de date … Continued

Manual privind integrarea pentru factorii de decizie politică și practicieni

Prezentul manual oferă bune practici și lecții învățate din 27 de state membre, precum și din alte țări de imigrație, cu privire la următoarele aspecte: schimbul european de informații și bune practici; mass-media și integrarea, sensibilizarea și emanciparea migranților, platforme de dialog, dobândirea cetățeniei și practica cetățeniei active, tinerii imigranți, educațiași piața muncii. Manualul se … Continued

Leonardo Da Vinci. Poveşti de succes. Europa creează noi posibilităţi

Sprijinul furnizat de programul Leonardo Da Vinci în realizarea schimburilor de experienţă între profesori, formatori şi manageri de resurse umane vizează creşterea transparenţei diverselor sisteme de formare profesională din Europa şi încurajează modernizarea acestora prin învăţarea reciprocă. Broşura conţine cele mai bune 20 de proiecte de bune practici, proiecte care au fost selectate pentru gradul … Continued