Date limită depunere proiecte – Decembrie 2018Programul de susținere a meșteșugurilor și artizanatului

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat data oficială la care meșteșugarii, artizanii și alți producători handmade se vor putea înscrie online pentru a merge la târgul național de gen, cu decontarea unor cheltuieli cu transportul și cazarea.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor si a micii industrii din Romania, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de arta populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Obiective specifice:

· Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone.

· Produsele si serviciile meșteșugărești, de mică industrie și artizanale – sunt produsele și serviciile executate de meșteșugari și artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cat contribuția manuală a meșteșugarului sau artizanului rămâne componenta substanțială a produsului finit.

· Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2016 este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa și de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, național și local.

Beneficiari
Vor putea beneficia de finanțări întreprinderile mici și mijlocii (IMM) definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, societățile cooperative (inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte), persoanele fizice autorizate (PFA) care desfășoară activități economice in mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile

Termen-limită: Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie 2020, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

 Mai multe informații: 

http://www.aippimm.ro/articol/programe/programul-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului/anunt-lansare-program-de-sustinere-a-mestesugurilor-si-artizanatului/