Date limită depunere proiecte – Iunie 2018COSME – Programul UE pentru Competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor 2014-2020

Comisia Europeană a lansat o nouă cerere de propuneri de proiecte a programului COSME.

Obiective

Obiectivul general al acestei solicitări este de a ajuta IMM-urile europene să se dezvolte, să-și extindă sau să-și îmbunătățească afacerile internaționale prin crearea de rețele ale IMM-urilor pentru a exploata piețele externe în scopuri de export.

Inițiativa Comisiei Europene pornește de la ideea potrivit căreia capacitatea europeană a IMM-urilor de a deveni internaționale poate crește prin facilitarea cooperării între grupuri mici de întreprinderi în vederea îmbunătățirii competitivității lor. Aduse împreună, acestea pot să-și îmbunătățească performanța, să-și crească vizibilitatea și să-și dezvolte strategia și performanțele de internaționalizare.

Solicitanți eligibili:

Organizații/entități implicate în afaceri care sprijină IMM-urile, atât publice, cât și private sau parțial publice/private, camere de comerț, autorități locale și regionale, asociații comunitare pentru dezvoltare durabilă, etc.

Data limită: 19 iunie 2018.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en

Sursa: http://www.finantare.ro/calendar-granturi