Date-limită depunere proiecte – Noiembrie 201714 noiembrie 2017 – Apel de proiecte ERA-Net Smart Grids Plus

ERA-Net Smart Grids Plus cuprinde peste 20 de țări și regiuni partenere și urmărește să faciliteze schimbul de cunoaștere între inițiativele europene dedicate rețelelor inteligente (smart grids) prin promovarea și finanțarea proiectelor comune.

Prin intermediul acestei colaborări la nivel european, pe lângă suportul financiar al proiectelor, se oferă follow-up avansat și inovativ, monitorizare și activități de transfer, contribuind astfel la crearea unei comunități de cunoaștere – ERA-Net Smart Grids Plus Knowledge Community – care să ajute la dezvoltarea capacității de replicare la nivel european a rețelelor inteligente (smart grids).

Obiective:

– Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;

– Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea cooperării internaționale – lansarea  de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte țări, activități comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, în vederea accesării altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel internațional;

Tipuri de activități eligibile: cercetare fundamentală; cercetare industrială; dezvoltare experimentală; studii de fezabilitate; activități de inovare; activități suport.

Participanți:

– Institutii de învățământ superior publice și private acreditate;

– Institute Naționale de CDI;

– Alte organizații de cercetare de drept public sau privat;

– Agenți economici (IMM-uri și întreprinderi mari);

– Unități de administrație publică locală sau centrală;

– Organizații nonguvernamentale.

Data limită: 14 noiembrie 2017

Mai multe informații:

https://uefiscdi.ro/era-net-smart-grids-plus

30 noiembrie 2017 – Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE), Transport

Directia Generala Mobilitate si Transporturi a Comisiei Europene a lansat recent o cerere de propuneri mixta – programul „Mecanismul pentru Interconectarea Europei” (MIE), componenta Transport – pentru acordarea de granturi in conformitate cu prioritatile si obiectivele definite in programul multianual de lucru.

Cererea se refera la propuneri de proiecte de interes comun (PIC) care combina granturi MIE cu finantare din Fondul european pentru investitii strategice, din partea Bancii Europene de Investitii, a bancilor nationale de promovare sau a investitorilor din sectorul privat, cu scopul de a creste la maximum efectul de parghie al implicarii si capitalului sectorului privat in ceea ce priveste realizarea proiectelor, respectandu-se, totodata, principiul acordarii necumulative.

Obiective specifice:

Aceasta cerere de propuneri se adreseaza Proiectelor de Interes Comun (PIC) care contribuie la indeplinirea urmatoarelor obiective specificate din Regulamentul MIE:

Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, construirea conexiunilor care lipsesc si, in particular, imbunatatirea tronsoanelor transfrontaliere;
• Obiectiv 2: asigurarea unor sisteme de transport durabile si eficiente pe termen lung, in vederea pregatirii fluxurilor de transport viitoare preconizate, precum si favorizarea decarbonizarii tuturor modurilor de transport prin trecerea la tehnologii de transport inovatoare, cu emisii reduse de carbon si eficiente din punct de vedere energetic, optimizand totodata siguranta;
• Obiectiv 3: optimizarea integrarii si a interconectarii modurilor de transport si sporirea gradului de interoperabilitate a serviciilor de transport, cu asigurarea totodata a accesibilitatii infrastructurilor de transport.

Termen limita pentru depunerea propunerilor:  30 noiembrie 2017.

Mai multe informații:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-blending-map-call