Tineret în Acțiune (Youth in Action)Este programul Uniunii Europene  care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte.

Programul, cu finanțare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea cooperării europene și contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor de susținere a activității de tineret.

Obiectivele generale expuse în baza legală a programului Tineret în Acțiune sunt următoarele:

• Să promoveze cetățenia activă a tinerilor în general și cetățenia europeană a acestora în special;

• Să dezvolte solidaritatea  și să promoveze toleranța între tineri, în special pentru a consolida coeziunea socială în Uniunea Europeană;

• Să cultive înțelegerea reciprocă între tinerii din diferite țări;

• Să contribuie la dezvoltarea calității sistemelor de susținere a activităților de tineret și a capacităților organizațiilor societății civile în domeniul tineretului;

• Să promoveze cooperarea europeană în domeniul tineretului.

Prioritățile programului sunt:

–   Cetățenia europeană

–   Participarea tinerilor

–   Diversitate culturală

–   Includerea tinerilor cu oportunități reduse

Informații despre program:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

Programul Tineret în Acțiune este gestionat în România de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Mai multe informații găsiți la: www.anpcdefp.ro

Pentru a-și atinge obiectivele, Programul Tineret în Acțiune are în vedere cinci Acțiuni operaționale.

Acțiunea 1 – Tineri pentru Europa Susține următoarele sub-Acțiuni:

 • 1.1 – Schimburi de Tineri
 • 1.2 – Inițiative ale Tinerilor
 • 1.3 – Proiecte pentru Democrație Participativă
 • Rețele Tematice

Acțiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat

Acțiunea 3 – Tinerii în Lume

 • 3.1 – Cooperare cu țările Partenere din Vecinătatea Uniunii Europene
 • 3.2 – Cooperare cu Alte țări Partenere din Lume

Acțiunea 4 – Sisteme de Susținere a Tinerilor

 • 4.1 – Susținerea organismelor active la nivel european în domeniul tineretului
 • 4.2 – Susținerea Forumului European de Tineret
 • 4.3 – Proiecte de formare și rețele pentru cei activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret
 • 4.4 – Proiecte care încurajează inovarea și calitatea
 • 4.5 – Activități de informare a tinerilor și a celor activi în domeniul tineretului și în organizații de tineret
 • 4.6 – Parteneriate
 • 4.7 – Susținere pentru structurile Programului
 • 4.8 – Acțiuni de valorizare a Programului

Acțiunea 5 – Susținere pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului

 • 5.1 – Întâlniri ale tinerilor 9i responsabililor cu politicile de tineret
 • 5.2 – Susținere pentru activități care facilitează o mai bună cunoaștere a domeniului tineretului
 • 5.3 – Cooperarea cu organizații internaționale

Informații despre acțiunile Tineret în Acțiune găsiți pe site-ul programului:

http://www.tinact.ro/

Informații suplimentare:

Ghidul programului „Tineret în acțiune”:

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm

Site-ul de tineret al UE: http://ec.europa.eu/youth

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură:

http://eacea.ec.europa.eu/youth

Biroul de asistență pentru tineret: youthhelpdesk@ec.europa.eu