Programe în domeniul educației și formăriiUniunea Europeană sprijină o gamă largă de activități din domeniul învățământului, al formării, al culturii, al cercetării și al tineretului. De asemenea, Uniunea Europeană este în contact cu un număr semnificativ de cetăţeni direct prin intermediul programelor sale de educaţie şi formare profesională.

Obiectivul general al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este de a contribui la dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. Prin susţinerea şi completarea acţiunilor de către statele membre, programul are ca obiectiv favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare din cadrul Comunităţii, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

Acest program permite persoanelor aflate în orice stadiu al vieții să urmărească oportunități de învățare stimulatoare în întreaga Europă.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/index_en.htm

Există patru sub-programe care finanțează proiecte la diferite niveluri de educație și formare:

* Programul Comenius urmărește să impulsioneze dezvoltarea calitativă a învățământului școlar, să întărească dimensiunea europeană a acestuia și să promoveze mobilitatea, învățarea limbilor străine și un grad sporit de includere prin schimburi și colaborări dintre școli din diferite țări.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm

* Programul Erasmus sprijină mobilitatea sporită în învățământul superior – în special în rândul studenților, dar și al profesorilor și al altor membri ai personalului.

Obiectivul este de a sprijini o abordare paneuropeană a învățământului superior. Oferindu-le studenților contactul cu alte țări și culturi, nu numai că li se îmbogățește experiența de studii, dar se promovează crearea unei forțe de muncă mobile și flexibile, mai clar orientată spre Europa, care va spori potențialul de competitivitate și inovare al Europei.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm

* Programul Leonardo da Vinci ajută cetățenii europeni să dobândească noi abilități, cunoștințe și calificări, precum și să obțină recunoașterea internațională a acestora, pentru a-și spori șansele de angajare pe piețele muncii aflate în schimbare. De asemenea, programul sprijină inovațiile și îmbunătățirile din cadrul sistemelor și practicilor de educație și formare profesională.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm

* Programul Grundtvig abordează nevoile legate de predare și învăţare ale persoanelor care urmează orice formă de învăţământ pentru adulţi fără scop profesional, formale, neformale sau informale; el se adresează și instituţiilor și organizaţiilor care oferă sau facilitează o astfel de educaţie și formare.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm

La aceste patru sub-programe se adaugă un program transversal, pentru a asigura obținerea de către acestea a rezultatelor optime; programul sprijină cooperarea în domeniul stabilirii politicii, limbile străine, tehnologiile informației și comunicării, precum și diseminarea și exploatarea eficace a rezultatelor proiectelor.

* Programul Jean Monnet stimulează predarea, reflecția și dezbaterea privind procesul de integrare europeană în instituții de învățământ superior din toată lumea. În fiecare an, se emite un apel general pentru propuneri privind programul de învățare pe tot parcursul vieții.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:

http://www.anpcdefp.ro/

http://www.llp-ro.ro/