Date limita depunere proiecte – Februarie 20121 februarie 2012 – Programul Euro-Med Tineret

Programul Euro-Med Tineret este un program regional, ce promoveaza mobilitatea tinerilor si intelegerea intre popoare; se concentreaza pe mobilitate, educatie nonformala si invatare interculturala.

Obiectivul general al celei de-a IV-a faze a Programului este: sa sprijine si sa consolideze participarea si contributia tineretului si a organizatiilor de tineret din regiunea euro-mediteraneana la dezvoltarea societatii civile si a democratiei.

Obiectivele specifice sunt:

・ sa stimuleze si sa incurajeze intelegerea reciproca dintre tinerii din regiunea euro-mediteraneana si sa combata stereotipurile si prejudecatile;

・ sa promoveze cetatenia activa in randul tinerilor si sa dezvolte spiritul de solidaritatearitate;

・ sa contribuie la dezvoltarea politicilor de tineret in diferitele tari partenere.

Programul Euro-Med Tineret IV finanteaza proiecte care promoveaza una sau mai multe dintre urmatoarele prioritati tematice:

1. Schimburi de tineret Euro-Med

Un schimb Euro-Med de tineret reuneste grupuri de tineri (cu varste intre 15 si 25 de ani) din cel putin patru tari diferite, oferindu-le ocazia de a discuta pe diverse teme si de a invata despre tara, cultura si limba celuilalt. Tinerii pot astfel invata unii de la altii si pot descoperi si explora similaritatile si diferentele dintre culturile lor. Mai mult, efectul unui schimb de tineret asupra populatiei locale poate da nastere unei constientizari mai mari, cu impact nu numai asupra tinerilor si activitatilor asociatiilor, ci si la nivel de comunitati.

2. Serviciul de voluntariat Euro-Med

Serviciul Euro-Med de voluntariat consta intr-o activitate transnationala de voluntariat, non-profit, neplatita si cu norma intreaga intreprinsa in beneficiul comunitatii. El aspira la dezvoltarea solidaritatii si promovarii tolerantei in randul tinerilor si cetateniei active. Tinerii intre 18 si 25 de ani, rezidenti intr-una dintre cele 37 de tari participante, pot participa la un stagiu de voluntariat. Serviciul Euro-Med de voluntariat poate sa abordeze o gama variata de domenii: cultural, tineret, sport, social, sanatate, patrimoniu cultural, educatie, arta, protectie civila, mediu, dezvoltare, cooperare etc.

3. Formare si retele Euro-Med

Aceste maruri de suport includ proiecte care sprijina formarea celor activi in lucrul cu tinerii si organizatiile de tineret din regiunea euro-mediteraneana (lideri de tineret, formatori, tineri).

In particular, schimburi de experienta, expertiza si buna practica, precum si activitati care conduc la proiecte durabile de calitate, parteneriate si retele.

Tipul de activitati care intra in aceasta categorie sunt: vizite de studiu, activitati de constituire de parteneriate, seminarii si cursuri de formare

Candidatii eligibili sunt:

organizatiile sau organismele non-profit implicate in domeniul tineretului si educatiei nonformale (asociatii de tineret, organizatii civile, universitati, asociatii studentesti, autoritati publice locale care desfasoara activitati de tineret).

Comisia Europeana finanteaza minimum 50 % si maximum 80 % din totalul costurilor eligibile estimate ale actiunii.

Tari participante:

– cele 27 de state membre ale UE

– cele 8 tari mediteraneene partenere: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina, Tunisia

Proiectele finantate trebuie sa fie coordonate de un candidat din tarile membre ale Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) – tarile/teritoriile din Sud si vor include cel putin un partener din cele 27 de state membre.

Date limita:

・ 1 februarie; 31 mai si 1 noiembrie 2012 si

・ 1 ianuarie 2013

Documente

Euro-Med Youth Programme IV

http://www.euromedyouth.net

Euro-Med Youth Programme IV ENPI South Region : Guidelines for grant applicants

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=307&id_type=10

Contact

Palestine EuroMed Youth Unit, 4th floor, Al-Irsal Bldg

Al-Irsal Street, Ramallah

Tel: + 02 2962722, Fax: + 02 2962722

Email: EMYU.Palestine@euromedyouth.net

http://www.euromedyouth.net/Palestine,86

2 februarie 2012 – Programul GRUNDTVIG

Programul GRUNDTVIG isi propune sa ofere alternative educationale si sa imbunatateasca accesul celor care, indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor. GRUNDTVIG vine in intampinarea nevoilor de predare / invatare ale adultilor si se adreseaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau faciliteaza educatia acestora.

Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor, din sistemul formal, non-formal sau informal poate sa participe la programul Grundtvig.

Adultul, in sensul programului Grundtvig, este o persoana de peste 25 de ani, sau un tanar sub aceasta varsta, care nu mai este cuprins in sistemul formal de educatie.

Obiective specifice

Programul Grundtvig urmareste:

・ sa raspunda provocarilor educationale impuse de imbatranirea populatiei / cresterea sperantei medii de viata in Europa

・ sa sprijine oferta si sa raspunda cererii de alternative educationale pentru adulti, cu scopul de a ameliora cunostintele si competentele acestora.

Obiective operationale

Prin actiuni si tipuri de activitati specifice, programul Grundtvig isi propune:

・ sa creasca accesibilitatea, calitatea si volumul mobilitatilor in Europa, pentru persoanele implicate in educatia adultilor

・ sa amelioreze calitatea si sa creasca volumul cooperarii intre organizatiile implicate in educatia adultilor in Europa

・ sa asiste persoanele care provin din categorii si contexte sociale vulnerabile si/sau marginalizate, in mod deosebit persoanele varstice si pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fara calificari de baza, pentru a le oferi oportunitati alternative de educatie

・ sa faciliteze dezvoltarea de practici inovative in educatia adultilor precum si transferul acestora de la o tara participanta la alta

・ sa sprijine dezvoltarea de continuturi informationale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor si metodelor pedagogice inovative pentru invatarea pe tot parcursul vietii

・ sa multiplice abordarile pedagogice si sa imbunatateasca managementul organizatiilor pentru educatia adultilor

Candidati eligibili

・ Adulti care invata / cursanti adulti

・ Profesori, formatori sau alte categorii de personal din institutii si organizatii de educatia adultilor

・ Persoane sau institutii responsabile cu initierea si monitorizarea politicilor si sistemelor educationale pentru adulti, de la nivel local, regional si national

・ Asociatii si reprezentanti ai organizatiilor implicate in educatia adultilor, inclusiv asociatii ale profesorilor sau asociatii din domeniul educatiei

・ Institutii si organizatii care ofera diferite tipuri de pregatire in educatia adultilor

・ Institutii implicate in formarea initiala si continua a personalului din domeniul educatiei adultilor

・ Organizatii care furnizeaza servicii de orientare, consiliere si informare in domeniul educatiei adultilor

・ Centre de cercetare in domeniul educatiei adultilor

・ Firme, intreprinderi si IMM-uri

・ Organizatii non-profit, asociatii si fundatii care lucreaza in regim de voluntariat, organizatii non-guvernamentale

・ Institutii din invatamantul superior

Prin intermediul progamului Grundtvig pot fi finantate:

・ Mobilitati individuale – stagii, plasamente, cursuri sau schimburi de experienta intre cei implicati in organizatii sau institutii de educatia adultilor, formale cat si non-formale, sesiuni de formare sau de dezvoltare profesionala a personalului implicat in educatia adultilor; vizite pregatitoare destinate constituirii Parteneriatelor si elaborarii viitoarelor proiecte Grundtvig

・ Parteneriate (Parteneriate pentru Invatare Grundtvig), pe teme de interes comun pentru institutiile participante

・ Proiecte multilaterale al caror scop este acela de a ameliora sistemele de educatie a adultilor prin dezvoltare si transfer de inovatii si bune practici

・ Retele de experti si organizatii (Retele Grundtvig) care vizeaza in mod deosebit: – dezvoltarea de mijloace pedagogice in domeniul educatiei adultilor

– identificarea, imbunatatirea si diseminarea de bune practici si metode inovative relevante

– furnizarea de materiale si continuturi pentru proiectele si parteneriatele implementate de organizatii terte, pentru facilitarea activitatilor de cooperare si stimularea dimensiunii interactive intre acestea

– dezvoltarea de instrumente pentru analiza de nevoi si pentru asigurarea calitatii in domeniul educatiei adultilor

・ Vizite pregatitoare destinate reprezentantului unei institutii care doreste sa participe la un seminar de contact sau la o intalnire cu potentiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig

・ Masuri acompaniatoare – alte initiative menite sa promoveze obiectivele Programului Grundtvig

Date limita pentru actiunile Grundtvig:

– Ateliere – 21 februarie 2012

– Asistentii Grundtvig – 30 martie 2012

– Formare continua a personalului implicat in educatia adultilor 16 septembrie 2011, 16 ianuarie 2012, 30 aprilie 2012 si 17 septembrie 2012

– Initiative pentru voluntarii seniori din Europa – 30 martie 2012

Parteneriate pentru Invatare – 21 februarie 2012

Proiecte Multilaterale – 2 februarie 2012

Retele Tematice – 2 februarie 2012

Masuri acompaniatoare – 2 februarie 2012

Tarile participante

・ cele 27 de state membre ale UE

・ Islanda, Liechtenstein, Norvegia

・ Turcia

・ Croatia

Verificati Ghidul LLP 2012  pentru detalii privind actiunile si modalitatile de participare.

Procedura de candidatura:

– candidaturile se trimit la Agentiile Nationale. Pentru proiecte multilaterale, retele tematice si masuri acompaniatoare se candideaza la Agentia Executiva.

In Romania, programul Grundtvig este gestionat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale. Ghidul si alte documente aferente in limba romana pot fi accesate aici.

Documente

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Lifelong Learning – Sectoral programmes : Grundtvig

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundtvig_en.html

PartBase -Partnersearch for COMENIUS & GRUNDTVIG

http://partbase.programkontoret.se/

Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

BOUR

Rue Colonel Bourg 135-139

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 233 0111

Fax: +32 2 233 0150

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://eacea.ec.europa.eu/index.html

Information Desk

DG EAC B – Lifelong Learning Programme

DG Education and Culture

European Commission

200, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 299 11 11

Email: eacea-info@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4, Romania

RO-040205 Bucuresti

Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87, Fax: +40 21 312 16 82

Email: agentie@anpcdefp.ro

http://www.anpcdefp.ro/

21 februarie 2012 – Programul de Parteneriat pentru formarea tinerilor europeni

Programul de parteneriat dintre Comisia Europeana si Consiliul Europei este un program de pregatire ce promoveaza valorile comune precum drepturile omului, democratia pluralista, cetatenia activa si cooperarea europeana. Ambele institutii sunt active in domeniul pregatirii lucratorilor in domeniul tineretului prin diferite modalitati si folosind diferite instrumente. Cursurile sunt tinuta in cooperare cu SALTO TR RC si vor fi implementate de reteaua Agentiilor Nationale care implementeaza programul Tineret in Actiune.

Cursurile de formare pe cetatenie europeana urmaresc sa sprijine dezvoltarea profesionala a lucratorilor de tineret si a liderilor de tineret. Cursul urmareste ca acestia sa inteleaga mai bine cetatenia europeana, sa o experimenteze si sa o aplice ulterior in activitatea lor.

Obiectivele cursurilor pe cetatenie europeana:

・ sa exploreze implicatiile cetateniei europene in lucrul cu tinerii;

・ sa promoveze si sa faciliteze folosirea programelor si structurilor existente in sprijinul lucrului cu tinerii pe tema cetateniei europene (inclusiv programul Tineret in Actiune);

・ sa experimenteze si sa exploreze potentialul cetateniei europene in vederea schimbarilor democratice in societate;

・ sa ii familiarizeze pe participanti cu discursul recent asupra cetateniei europene (concepte, inteles formal, exprimari)

・ sa ilustreze legatura dintre cetatenia europeana, drepturile omului, democratie, invatare interculturala si sa sublinieze valorile acestora.

Lista cursurilor propuse:

・ Curs de formare 5: ECTC-BE/FR in Belgia (14-20 mai 2012)

Data limita: 21 februarie 2012

Toate detaliile necesare sunt disponibile pe:

http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship

Grupul tinta pentru cursul de formare pe cetatenie europeana:

Cursul se adreseaza persoanelor care lucreaza cu tinerii in calitate de angajati sau pe baza de voluntariat(lucratori de tineret, lideri de tineret, lucratori sociali, profesori), care:

・ au experienta in dezvoltarea si managementul unui proiect cu si pentru tineri;

・ au organizat sau co-organizat cel putin un proiect de tineret cu dimensiune europeana;

・ sunt motivati sa lucreze direct cu tineri pe teme legate de cetatenia europeana;

・ sunt sprijiniti de organizatia lor in munca pe care o deruleaza;

・ au cunostinte generale despre lucrul cu tinerii si contextul lucrului cu tinerii;

・ sunt motivati sa participe la training si sunt dispusi sa stea pe tot parcursul acestuia;

・ pot lucra in engleza; si

・ sunt rezidenti intr-un stat membru al Consiliului Europei sau intr-un alt stat semnatar al European Cultural Convention.

Conditii:

Participarea la aceste cursuri de formare e gratuita pentru candidatii selectati (cheltuielile de calatorie, viza, cazare vor fi acoperite prin parteneriat si / sau de Agentia Nationala, in functie de tara de origine).

Cum candidati:

・ pentru tarile partenere din Europa de Est si Caucaz (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Ucraina) si din SE Europei (Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Macedonia, Muntenegru, Serbia), vizitati

 http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/

・ pentru tarile programului (acolo unde exista o Agentie Nationala pentru programul Tineret in Actiune), cititi mai multe pe pagina urmatoare:

http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/

Documente

European Citizenship Training Courses

http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/

Training course on European citizenship

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/news_179.html

Contact

SALTO Training and Cooperation Resource Centre

JUGEND fur Europa – Deutsche Agentur JUGEND IN AKTION

Godesberger Allee 142-148

D-53175 Bonn

Tel: +49 228 9506-271, Fax: +49 228 9506-222

Email: TrainingAndCooperation@salto-youth.net

http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/

Council of Europe – Directorate of Youth and Sport – Youth-Training Partnership Secretariat

30, rue Pierre de Coubertin, France

F-67000 Strasbourg

Tel: +33 388 41 23 00, Fax: +33 388 41 27 77 / 78

Email: youth-partnership@coe.int

http://www.training-youth.net/

23 februarie 2012 – Tempus IV

Program al Uniunii Europene, Tempus este o schema de mobilitate trans-europeana in domeniul invatamantului superior care sprijina modernizarea invatamantului universitar in tarile partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrala, Africa de Nord si Orientul Mijlociu. Tempus contribuie la crearea zonei de cooperare in domeniul invatamantului superior intre Uniunea Europeana si statele partenere din jurul UE.

Obiective:

・ promovarea reformei si modernizarii invatamantului superior din tarile partenere;

・ cresterea calitatii si a relevantei invatamantului superior in tarile partenere;

・ intarirea capacitatii institutiilor de invatamant superior din tarile partenere si din UE, in special capacitatea lor de a coopera pe plan international si de a sustine un proces de modernizare continuu, asistarea lor in procesul de deschidere catre societatea civila, piata muncii si catre lume, in general;

・ cresterea dezvoltarii reciproce a resursei umane;

・ sporirea intelegerii comune intre popoarele si culturile Uniunii Europene si ale statelor partenere.

In ceea ce priveste Balcanii de Vest, programul Tempus va contribui la pregatirea statelor in preaderare pentru participarea lor la programul de invatare pe tot parcursul vietii (Lifelong Learning Programme).

Tempus finanteaza doua tipuri de actiuni:

1)     Proiectele comune sunt bazate pe parteneriate multilaterale intre institutii de invatamant superior din UE si tarile partenere. Acestea pot dezvolta, moderniza si disemina noi curricula, metode de predare sau materiale. Tarile pot, de asemenea, sa impulsioneze o cultura de asigurare a calitatii si sa modernizeze management-ul si administrarea institutiilor de invatamant superior.

2)     Masurile structurale contribuie la dezvoltarea si reforma institutiilor si sistemelor de invatamant superior in tarile partenere, la cresterea calitatii si a relevantei, cat si la cresterea convergentei lor cu dezvoltarile din plan european.

In baza acestei cereri, pot fi finantate proiecte nationale si multinationale.

Proiecte nationale:

– trebuie sa adere la prioritatile nationale care sunt stabilite prin colaborarea Delegatiilor Comisiei Europene cu autoritatile relevante din tarile partenere.

– trebuie sa fie trimise de grupuri de institutii implicate:

– cel putin trei institutii de invatamant superior dintr-o tara partenera (in cazul statelor Muntenegru si Kosovo, din cauza dimensiunilor reduse ale sectorului de invatamant superior, o singura universitate este suficienta),

– cel putin trei institutii de invatamant superior din UE, fiecare dintr-un stat membru al UE diferit.

Proiecte multinationale:

– trebuie sa fie conforme cu prioritatile regionale care se bazeaza pe politica UE de cooperare cu regiunile din tarile partenere, asa cum sunt identificate in documentele sale strategice privind tarile invecinate, cele aflate in faza de pre-aderare la UE si cele din Asia Centrala.

Ele sunt comune tuturor tarilor partenere dintr-o regiune specifica sau abordeaza o prioritate nationala comuna fiecarei tari partenere participanta in proiect.

– proiectele trebuie sa fie trimise de grupuri de institutii implicate:

– cel putin doua institutii de invatamant superior, din fiecare tara partenera participanta (minimum doua tari partenere) implicate in proiect (cu exceptia statelor Kosovo si Muntenegru, in cazul carora cerinta prevede o institutie de invatamant superior din fiecare stat),

– cel putin trei institutii de invatamant superior, fiecare dintr-un stat membru al UE diferit.

Pentru Masurile structurale, se impune o conditie suplimentara: ministerele de resort (invatamant / invatamant superior / cercetare) din tarile partenere trebuie sa fie implicate in derularea proiectului in calitate de parteneri.

Durata maxima a proiectelor este de 24 sau 36 de luni. Se estimeaza ca perioada eligibilitatii costurilor va incepe la 15 octombrie 2010.

Activitati eligibile:

・ Perioade de formare si de instruire actualizata pentru personalul din universitatile / institutiile tarilor partenere;

・ Plasarea personalului de predare / administrativ si a formatorilor din institutiile / universitatile din tarile partenere in companii, institutii si in sectorul industrial;

・ Intalniri de management si de coordonare in UE sau tarile partenere pentru activitati de coordonare, planificare, monitorizarare si control al calitatii;

・ Cursuri de formare intensive si cu o adresabilitate clara, pe teme specifice, inclusiv cursuri de limba pentru un grup tinta bine definit de personal de predare sau administrativ din tarile partenere;

・ Vizite pentru diseminarea obiectivelor catre alte tinte din tarile participante, cum ar fi institutii educationale, autoritati locale din domeniul educatiei, comunitatea de afaceri, institutii, inclusiv cursuri de formare oferite in tarile partenere, organizari de ateliere, publicatii.

Candidati eligibili:

・ Autoritati de stat (ministere, reprezentanti ai administratiei nationale, regionale sau locale), organizatii guvernamentale sau publice; organizatii ale rectorilor, profesorilor sau studentilor; organizatii non-guvernamentale; parteneri sociali sau organizatiile lor de formare; camere de comert; camere de munca sau alte organizatii profesionale publice sau private; intreprinderi private sau publice;

・ Nu se poate aplica pentru grant in mod individual;

・ Candidatii trebuie sa faca parte din unul din cele patru grupuri de state eligibile:

– cele 27 de state membre UE

– 5 tari din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia si Hertegovina, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Serbia, incluzand Kosovo si Muntenegru

– cele 16 tari din zona de vecinatate estica si sudica a Uniunii Europene: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, teritoriul guvernat de Autoritatea Palestiniana, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Federatia Rusa si Ucraina

– 5 republici din Asia Centrala: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan si Uzbekistan.

Buget si durata

Bugetul total pentru acest apel este de 78,1 milioane de Euro (plus 12.5 milioane pentru zona din vecinatatea sudica si estica, cu mentiunea ca decizia finala apartine Comisiei Europene). Contributia financiara din partea UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile. E necesara o cofinantare de minimum 10%.

Grantul minim va fi de 500.000 Euro, iar cel maxim de 1.5 milioane Euro. Pentru proiecte nationale in Kosovo si Muntenegru grantul minim este de 300.000 Euro.

Durata maxima a proiectului este intre 24 si 36 de luni.

Perioada in care costurile sunt eligibile incepe cu data de 15 octombrie 2012.

Data limita: 23 februarie 2012, 12.00 (CET)

Contactati Agentia Nationala din tara dumneavoastra, pentru mai multe informatii:

– Statele membre UE:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/national_en.html

– Tarile partenere:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/index_en.html

– ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=160&d=60

Documente

Tempus IV – call for proposals

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php

Tempus Guide for Applicants

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2011/call_eacea_25_2011_en.php

Contact

DG EAC A.5 – Tempus

DG Education and Culture

European Commission

200 rue de la Loi

B-1049 Brussels

Tel: +32 2 2991111

Email: tempus@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/index_en.html

ETF European Training Foundation

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Tel: +39 0 11 630 22 22, Fax: +39 0 11 630 22 00

Email: info@etf.europa.eu

http://www.etf.europa.eu

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale

Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4, Romania

RO-040205 Bucuresti

Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87, Fax: +40 21 312 16 82

Email: agentie@anpcdefp.ro

http://www.anpcdefp.ro/