Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2022Granturi EEA & Norway – Program „Development of Business Skills in Romania”

Informații despre apel
Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Dezvoltarea Afacerilor, Inovare și IMM-uri , Programul „Dezvoltarea IMM-urilor în România”, Schemă de granturi mici  

RO-INNOVATION: Small Grants Scheme for the Development of Business Skills

Programul “Dezvoltarea IMM-urilor în România” va contribui la obiectivele generale ale Granturilor Norvegiene și SEE 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele Donatoare și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE si Norvegiene.

Obiectivul Programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul caută să stimuleze și să implementeze o cooperare de afaceri pe termen lung între Norvegia, Iceland si Liechtenstein (denumite în continuare State Donatoare”) și România, pe baza dezvoltării și inovării în afaceri.

Rezultatele finale preconizate ale proiectelor finanțate de acest Apel:

– Competitivitate sporită a întreprinderilor românești din zonele de interes ale Inovării Verzi în Industrie, TIC și Creștere Albastră.

– opțional, cooperare în afaceri sporită între entitățile Statelor Donatoare și entitățile Statului Beneficiar.

Beneficiari eligibili:  IMM-urile din Romania; ONG-urile din Romania

Parteneri eligibili: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială și organizații non- guvernamentale înființate ca persoane juridice în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în Romania.

Depunerea proiectelor:

Limba programului este limba engleză, adică toate propunerile de proiect și documentele justificative vor fi depuse la Innovation Norway în limba engleză.

Certificatele oficiale și situațiile financiare anuale aprobate pot fi depuse în limba română. Pentru lista de anexe obligatorii, consultați Anexa I a acestui Apel.

Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe pagina de internet a Innovation Norway https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.

Termen limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 17 Noiembrie 2022.

Sursa:

https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/666/granturi-eea-norway-program-development-of-business-skills-in-romania

Mai multe informații găsiți aici:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/