Date limită depunere proiecte – Septembrie 2021Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Proiecte de cooperare în învăţământul universitar

Obiectiv

Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea/inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice.

Tipuri de proiecte care vor fi finanţate:

–  Proiecte de Cooperare Strategică

–  Proiecte de Cooperare de mici dimensiuni

Beneficiari eligibili:

Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE).

Criterii de evaluare:

  • Relevanță
  • Caracter inovator
  • Calitatea programului de lucru
  • Calitatea parteneriatului
  • Impact
  • Comunicare / diseminare
  • Valoarea adăugată a cooperării transnaționale cu SD
  • Eficiența costurilor

Termen limită: 25 octombrie 2021.

Mai multe informații aici:

https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2021/07/Apel_Coop_HE_2021_RO.pdf