Date limită depunere proiecte – NoiembrieCartier Hub și Centrul Comercial Drumul Taberelor: Facem proiecte pentru comunitate

Beneficiari eligibili:

-grupuri formale constituite sub formă de Asociații și Fundații;

-grupuri informale de minimum 3 voluntari;

-unități de învățământ școlar sau preșcolar, grupuri formate din elevi sau grupuri formate din elevi și profesori.

Finanțator

-Cartier Hub și Centrul Comercial Drumul Taberelor

Obiectivul Cartier Hub este de a activa, implica și forma comunități sustenabile.

Activități eligibile

Proiectele din cadrul acestui apel de finanțare vor fi din ariile: cultură, educație sau stare de bine (mentală & fizic), precum ateliere, cursuri de dezvoltare personală, de sport, nutriție, ateliere de lucru în echipă, teatru, meșteșuguri, artă, dialog social și nu numai, care să aducă împreună mai multe categorii de vârstă din cartier.

Criterii de eligibilitate

Pot aplica la concurs:

-grupuri formale constituite sub formă de Asociații și Fundații

-grupuri informale de minimum 3 voluntari

-unități de învățământ școlar sau preșcolar, grupuri formate din elevi sau grupuri formate din elevi și profesori

Aceeași entitate (grup/coordonator) poate înscrie maximum 3 idei de proiecte. Nu pot participa angajați Ceetrus România, Nod makerspace, partenerii acestui apel de finanțare sau rudele de gradul I și II ai acestora și nici membrii juriului.

Criterii de evaluare:

-Proiectele vizează comunitatea din Sectorul 6, București și se adresează unor grupuri variate de locuitori din comunitate, stimulează interacțiunea între membrii comunității;

-Sunt proiecte responsabile, care se îngrijesc de impactul de mediu sau social pe care îl au;

-Trebuie să se încadreze specificului spațiului și să se desfășoare în incinta Cartier Hub (minimum 5 întâlniri/evenimente per proiect);

-Proiectele trebuie să angreneze un număr de minim 30 de persoane din comunitate;

-Activitățile proiectelor trebuie inițiate în termen de 6 luni de la oferirea premiului;

-Tot bugetul trebuie să fie consumat pe o perioadă de maximum 1 an de la primirea premiului;

-Proiectele din cadrul acestui apel de finanțare vor fi din ariile: cultura, educație sau stare de bine (mentală & fizic). De exemplu: ateliere, cursuri de dezvoltare personală, de sport, nutriție, ateliere de lucru în echipă. teatru, meșteșuguri, artă, dialog social și nu numai care să aducă împreună mai multe categorii de vârstă din cartier;

-Proiectele sunt de interes general și nu realizează activități de natură politică; nu realizează activități sau susțin cauze care discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale și/sau economice.

Finanțare acordată: 2 granturi în valoare de 4000 de euro.

Termen limită: 15 noiembrie 2020.

Mai multe informații: https://drumultaberelor.cartierhub.ro/concurs/