Materiale de informare

Integrarea minorităților, Ediția 2017

Integrarea minorităților, Ediția 2017

Principiile de Bază ale Politicii de Integrare a Imigranților, care au fost adoptate de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne în noiembrie 2014, stau la baza puliticilor UE de cooperare și integrare. Acestea cuprind aspectele esențiale în procesul de integrare, incluzând ocuparea forței de muncă, educație, accesul la instituții, bunuri și servicii și în societate … Continued

Inventarul European cu privire la învățarea non-formală și informală – actualizare 2016

Inventarul European cu privire la învățarea non-formală și informală – actualizare 2016

Recunoașterea învățării non-formale și a celei informale poate aduce o contribuție majoră la atingerea „ambiției” UE de a obține o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, așa cum a fost stabilit prin Strategia Europa 2020. Aceasta poate contribui major la punerea în concordanță a aptitudinilor candidaților cu cerințele de pe piața muncii, promovarea transferabilității aptitudinilor între … Continued

Tu nu ești de vânzare

Tu nu ești de vânzare

Traficul de ființe umane reprezintă forma modernă a comerțului cu sclavi. Sărăcia și condițiile de viață precare, condițiile economice și politice dificile determină oamenii să-și părăsească țările lor în căutarea unei vieți mai bune. Prin povestirile cuprinse în această publicație, Consiliul Europei, al cărui obiectiv major îl reprezintă respectarea și protejarea drepturilor omului, încearcă să … Continued

Minighid antidiscriminare

Minighid antidiscriminare

Discriminarea ne poate afecta pe fiecare dintre noi la un moment dat. Bărbați sau femei, majoritari sau minoritari, toți putem fi identificați și categorisiți la un moment dat în funcție de o caracteristică a noastră. În plus, unii dintre noi putem fi expuși mai mult discriminării, urmare a apartenenței sau percepției ca aparținând unui anumit … Continued

Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016 – 2019

Angajamentul strategic pentru  egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016 – 2019

La nivel mondial, drepturile fundamentale ale femeilor continuă să fie încălcate, acestea confruntându-se cu discriminarea în ceea ce privește accesul la educație, locurile de muncă, protecția socială, moștenirea, bunurile economice, resursele productive, precum și participarea la procesul de luare a deciziilor și în societate în general.       Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei … Continued