Materiale de informare

Eurostat regional yearbook – 2021

Eurostat regional yearbook – 2021

Informațiile statistice reprezintă un instrument important pentru înțelegerea și cuantificarea impactului deciziilor politice într-un anumit teritoriu sau regiune. Eurostat oferă o imagine detaliată referitoare la o gamă largă de subiecte statistice în regiunile statelor membre ale UE. Fiecare capitol prezintă informații statistice sub formă de hărți, cifre și infografice, însoțite de o analiză descriptivă care … Continued

Starea Uniunii Europene 2021

Starea Uniunii Europene 2021

În fiecare an, în septembrie, președintele Comisiei Europene rostește un discurs privind starea Uniunii în fața Parlamentului European, făcând un bilanț al realizărilor anului trecut și prezentând prioritățile pentru anul următor. Președintele prezintă, de asemenea, modul în care Comisia Europeană va aborda cele mai presante provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. În discursul său … Continued

UE în 2020

UE în 2020

Care au fost realizările Uniunii Europene în 2020? Izbucnirea pandemiei de COVID-19 în Europa a adus cu sine tragedii umane, restricții de deplasare a persoanelor și o încetinire economică fără precedent. La scurt timp, Uniunea Europeană și-a dovedit solidaritatea. Ea a protejat viețile și mijloacele de trai ale oamenilor, concentrându-se pe acțiuni care au oferit … Continued

Limbile străine, un pas pe mai departe

Limbile străine, un pas pe mai departe

Ne este mai uşor să călătorim în străinătate şi să întâlnim oameni din diferite ţări dacă vorbim limbi străine. Dar limbile străine deschid şi o poartă către noi prietenii, noi culturi şi noi oportunităţi. Uniunea Europeană este compusă din 27 de ţări cu 24 de limbi oficiale. Iată o mostră practică din fiecare dintre ele, … Continued

Europa începe aici! Marca patrimoniului european

Europa începe aici! Marca patrimoniului european

Marca patrimoniului european reunește situri de patrimoniu care au o valoare europeană simbolică și au jucat un rol semnificativ în istoria și în cultura Europei și/sau în construirea Uniunii Europene. Aceste situri oferă vizitatorilor posibilitatea de a lua contact cu bogatul patrimoniu cultural european și de a-și spori cunoștințele cu privire la istoria Europei și … Continued