Materiale de informare

CHARTER of Fundamental Rights of the European Union

CHARTER of Fundamental Rights of the European Union

Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse chiar în tratatele sale fondatoare, acestea au fost consolidate prin adoptarea unor serii de documente, care au facilitat parcurgerea unor etape instituţionale. Astfel, istoria Uniunii Europene poate fi reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a influenţat decisiv forma, precum … Continued

60 de motive bune pentru Uniunea Europeană

60 de motive bune pentru Uniunea Europeană

De-a lungul întregii sale istorii, Europa a fost deseori frământată de războaie, însă astăzi putem avea încredere în vecini, pentru că datorită colaborării între statele membre, în domenii atât de variate, un conflict pe teritoriul UE este de neconceput. Această publicație oferă o imagine de ansamblu asupra Uniunii Europene ca și actor global responsabil și … Continued

Eu și UE

Eu și UE

Uniunea Europeană este un parteneriat economic și politic unic în lume, care reunește 28 de țări europene. UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial, când țările europene au acționat cu fermitate pentru ca asemenea conflicte dramatice să nu mai apară niciodată. În calitate de cetățeni europeni, beneficiem de … Continued

EU transport in figures – Statistical pocketbook

EU transport in figures – Statistical pocketbook

Transportul reprezintă un sector crucial al economiei. Această publicație oferă o imagine de ansamblu a celor mai recente și mai relevante statistici anuale privind transporturile din Europa. Acesta acoperă Uniunea Europeană, cele 28 de state membre ale acesteia, țările candidate la UE, precum și țările din Spațiul Public European. Conținutul acestui material se bazează pe … Continued

6th European working conditions survey

6th European working conditions survey

Condițiile de lucru și calitatea locurilor de muncă se află pe agenda politică europeană. Conform Strategiei Europa 2020,  privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, îmbunătățirea calității muncii și a condițiilor de muncă reprezintă un obiectiv esențial al inițiativei Agenției pentru noi competențe și locuri de muncă a Comisiei Europene. Această publicație este structurată … Continued