Materiale de informare

UE și egalitatea persoanelor LGBTI

UE și egalitatea persoanelor LGBTI

Toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul la egalitate de tratament. Potrivit unui sondaj realizat în 2019, 76 % dintre europeni consideră că persoanele homosexuale, lesbiene sau bisexuale ar trebui să aibă aceleași drepturi ca și persoanele heterosexuale. Această cifră este în creștere față de cea înregistrată în 2015, respectiv 71 %. Totuși, persoanele din categoria … Continued

Dialogurile cu cetățenii și consultările cetățenilor

Dialogurile cu cetățenii și consultările cetățenilor

Colaborarea cu cetățenii și ascultarea așteptărilor, a preocupărilor și a ideilor acestora au făcut parte integrantă încă de la început din activitatea actualei Comisii Europene. De la începutul mandatului Comisiei Junker, au avut loc 1572 de dialoguri cu cetățenii în 583 de locuri diferite. Prezentul raport se bazează pe contribuțiile a sute de mii de … Continued

Date cheie privind Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Europa

Date cheie privind Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Europa

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari (EICP) – faza anterioară ciclului primar de învățământ – este recunoscută din ce în ce mai mult ca o etapă în care se pun bazele pentru învățare și dezvoltare pentru tot parcursul vieții. Această a doua ediție a Datelor‐cheie privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari din Europa prezintă progresele înregistrate … Continued

Access to quality education for children with special educational needs

Access to quality education for children with special educational needs

Această broșură oferă o imagine de ansamblu asupra politicii și practicilor statelor membre ale UE în oferirea accesului la școlarizare a copiilor cu nevoi educaționale speciale (SEN). În acest material găsiți informații despre principalele abordări adoptate de statele membre și sunt identificate cinci provocări cheie pentru factorii de decizie și practicieni. Accesul la școlarizare de … Continued

Cities in the World: A New Perspective on Urbanization

Cities in the World: A New Perspective on Urbanization

Raportul abordează noi perspective asupra urbanizării prin aplicarea pentru prima dată a două noi definiții ale așezărilor umane pe întregul glob: gradul de urbanizare și zona urbană funcțională. Raportul prezintă noi dovezi ale tendințelor de urbanizare recente și viitoare și aruncă o privire asupra evoluției zonelor metropolitane de pe glob. Acesta examinează de ce calitatea … Continued