Materiale de informare

6th European working conditions survey

6th European working conditions survey

Condițiile de lucru și calitatea locurilor de muncă se află pe agenda politică europeană. Conform Strategiei Europa 2020,  privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, îmbunătățirea calității muncii și a condițiilor de muncă reprezintă un obiectiv esențial al inițiativei Agenției pentru noi competențe și locuri de muncă a Comisiei Europene. Această publicație este structurată … Continued

Extinderea Uniunii Europene

Extinderea Uniunii Europene

Uniunea Europeană este un parteneriat economic și politic unic în lume, care reunește 28 de țări europene. UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial, când țările europene au acționat cu fermitate pentru ca asemenea conflicte dramatice să nu mai apară niciodată. Pentru a îndeplini acest deziderat, primii pași … Continued

European statistics for European policies

European statistics for European policies

Această broșură reprezintă o sursă de date fiabile pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor. Informațiile și cunoștințele reprezintă elemente fundamentale pentru toate societățile moderne. Statisticile oficiale oferă o infrastructură informațională care răspunde nevoilor mai multor categorii de utilizatori – cetățeni, factori de decizie, cercetători și jurnaliști. Statisticile europene au fost introduse în 1952 cu formele … Continued

Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stil

Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stil

Săptămâna Verde 2017 organizată de Uniunea Europeană s-a concentrat pe locuri de muncă ecologice care angrenează milioane de oameni din întreaga Europă în evenimente și prin medii de socializare. Prezenta ediție a revistei Mediul pentru europeni prezintă unele dintre progresele și inovațiile care propulsează creșterea numărului de locuri de muncă ecologice. Politicile și finanțarea UE … Continued

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Natura 2000 – The action plan for nature, people and the economy

Din 1992 Uniunea Europeană promovează ca instrument principal de conservare a naturii dezvoltarea rețelei de arii protejate Natura 2000, care vizează țările membre UE dar și țările candidate. Inițial, s-a planificat terminarea procesului de desemnare a siturilor din rețea până în anul 2000 însă acest proces a fost mai mult sau mai puțin întârziat, în … Continued