Materiale de informare

Schengen – Poarta ta către libera circulaţie

Eliminarea controalelor la frontierele interne are consecinţe pentru alte domenii de politică precum: abordarea infracţionalităţii transfrontaliere, comerţul, justiţia şi călătoriile transfrontaliere. Prezenta broşură detaliază câteva subiecte precum: libera circulaţie a persoanelor, cooperarea poliţienească şi vamală, cooperarea judiciară, vize, azil şi conţine informaţii cu privire la statele membre ale Uniunii Europene care participă la spaţiul Schengen. … Continued

Drepturile tale ca student internaţional

Călătoria într-o altă ţară din Uniunea Europeană reprezintă una dintre căile fundamentale prin care tinerii îşi pot stimula dezvoltarea personală, precum şi posibilităţile viitoare de ocupare a unui loc de muncă. Acest ghid prezintă subiecte precum: politica Uniunii Europene de promovare a mobilităţii în scop educaţional, drepturile studenţilor de a studia în străinătate în cadrul … Continued

Ghidul Parlamentului European

Acest ghid vine ca şi instrument destinat orientării celor care doresc să se informeze asupra Parlamentului European şi să suplinească nevoia de informare a cetăţenilor europeni în ceea ce priveşte activitatea europarlamentarilor. În cuprinsul cărţii sunt prezentate aspecte precum: evoluţia şi istoricul Uniunii Europene, competenţele pe care le are Parlamentul European şi modalităţile prin care … Continued

Comisia Europeană 2010-2014. Profiluri şi priorităţi

Această broşură oferă o scurtă descriere a activităţii Comisiei Europene, fiind prezentaţi toţi comisarii, portofoliul politic şi priorităţile pe care aceştia le-au stabilit pentru mandatul lor de cinci ani. Prezentul material informativ tratează subiecte precum: stabilierea obiectivelor Uniunii Europene pe termen lung, promovarea păcii, protejarea persoanelor vulnerabile şi combaterea sărăciei, drepturile fundamentale în Europa, creştere … Continued

Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă

Această broşură detaliază rolul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (SEOFM), acela de a ajuta la coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, precum şi ale ţărilor asociate şi candidate. De asemenea, este prezentat modul în care funcţionează SEOFM, care utilizează un set de indicatori adoptaţi de comun acord pentru … Continued