COSME – Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uriPromovarea accesului la finanțare si încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi intreprinderi, reprezinta aspectele principale ale noului program de sprijin financiar. Cu un buget de 2,5 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Programul pentru competitivitatea intreprinderilor si pentru IMM-uri, COSME, este un instrument de finantare care continua in mare parte activitățile desfășurate in cadrul actualului program pentru competitivitate si inovare (CIP).

Noul program vizează in special:

  • antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMM-urilor, care vor beneficia de acces mai usor la finantarea afacerii lor,
  • cetatenii care doresc sa desfasoare activitati economice independente si care se confrunta cu dificultati in a infiinta sau dezvolta propria afacere,
  • autoritatile statelor membre, care vor fi mai bine sprijinite in eforturile lor de a elabora si pune in aplicare o reforma eficienta a politicilor de profil.

Programul pentru competitivitatea intreprinderilor si pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare si sprijinului destinat internaționalizării intreprinderilor si va fi simplificat pentru a face ca intreprinderile mici sa beneficieze mai usor de el.

Pachetul financiar pentru punerea in aplicare a programului se ridica la 2,5 miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt alocate instrumentelor financiare. Restul va fi cheltuit pentru finantarea Enterprise Europe Network, cooperarii industriale internationale si educarii in vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/romania/images/30052014_program_cosme.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1476&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en