Orizont 2020Reunește pentru prima dată în cadrul unui program unic toate fondurile UE destinate cercetării și inovării, concentrându-se mai mult ca niciodată asupra transformării descoperirilor științifice în produse și servicii inovatoare care oferă oportunități de afaceri și îmbunătățesc viața oamenilor. În același timp, programul reduce drastic birocrația, simplificând normele și procedurile pentru a atrage mai mulți cercetători de vârf și o gamă mai largă de întreprinderi inovatoare.

Programul Orizont 2020 va orienta fondurile către trei obiective principale:

– Pentru sprijinirea poziției UE ca lider mondial în domeniul științei se alocă un buget de 24,6 miliarde euro, care include o creștere cu 77 % a fondurilor alocate Consiliului European pentru Cercetare pentru succesele obținute.

– Pentru contribuția la asigurarea primatului industrial în domeniul inovării se alocă un buget de 17,9 miliarde euro care include o investiție majoră de 13,7 miliarde euro în tehnologii cheie, precum și un acces sporit la capital și sprijin pentru IMM-uri.

– Se vor aloca fonduri de 31,7 miliarde euro pentru abordarea principalelor preocupări comune tuturor europenilor, împărțite în șase teme-cheie: sănătatea, schimbările demografice și bunăstarea; securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea în domeniul marin și maritim și bio-economia; sursele de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloacele de transport inteligente, ecologice și integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime, precum și societățile sigure, inovatoare și inclusive.

Orizont 2020 este un pilon esențial al inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”, a strategiei Europa 2020, care vizează creșterea competitivității Europei la nivel global.

Programul va continua promovarea cooperării internaționale, pentru a consolida excelența și atractivitatea UE în domeniul cercetării, pentru a găsi soluții comune la provocările globale și pentru a sprijini politicile externe ale UE.

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/