Date limită depunere proiecte – Iulie 2024Crearea de păduri urbane

Apelul de proiecte finanțează proiecte pentru înființarea de păduri în zonele urbane și periurbane, contribuind la protecția biodiversității și la reducerea impactului asupra mediului în contextul Pactului Verde European.

Beneficiari eligibili
 1. Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) definite conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, respectiv:
  • municipii reședință de județ;
  • municipiul București;
  • alte municipii;
  • orașe;
  • județe;
 2. Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București, definite conform O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Instituțiile de învățământ publice;
 4. Parteneriate între tipurile de solicitanți menționati anterior.
Aria de implementare a proiectului

Aria de implementare este națională.

Ce se finanțează

Prin intermediul acestui apel sunt vizate activități/acțiuni specifice pentru înființarea de păduri urbane, ce pot îmbogăți spațiile verzi actuale, insuficiente ca suprafață și diversitate. Aceste păduri urbane se vor înființa folosind o vastă diversitate de arbori și arbuști din specii native și vor avea densități mari, astfel încât să se constituie în “plămâni verzi”, ce vor aduce beneficii multiple, precum purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit îmbunătățirea sănătății publice.

Informații despre depunerea proiectelor

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se depun prin platforma electronică dedicată PNRR: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Noul termen limită de depunere este 31 iulie 2024, ora 23:59.

Sursa: https://fonduri-structurale.ro/finantari/821/crearea-de-paduri-urbane#!