Actul UE privind industria cu zero emisii netePandemia de COVID-19 și criza energetică provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia au scos la iveală dependențele care pot afecta competitivitatea industriei UE. Transformarea Europei într-o bază industrială pentru tehnologii cu zero emisii nete și creșterea capacității de producție a UE sunt elemente esențiale pentru a evita dependențele dăunătoare și pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale UE în materie de climă și energie. Actul privind industria cu zero emisii nete va crea un cadru juridic mai simplu și mai previzibil pentru industriile cu zero emisii nete din UE, ca parte a Planului industrial al Pactului verde european. Actul va sprijini angajamentul UE privind neutralitatea climatică și tranziția către o energie curată, va consolida reziliența sistemului energetic al UE și va contribui la asigurarea unei aprovizionări sigure cu energie curată, în conformitate cu planul REPowerEU.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2023.