Date limită depunere proiecte – Aprilie 2024Programul În Stare de Bine – Apel de proiecte 1/2024

Finanțator: Kaufland România

Operator de program: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Obiectivul programului

Reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților comunitare în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă derulate cu și pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental.

Domenii de intervenție

Programul este dedicat inițiativelor organizațiilor neguvernamentale din România care se încadrează în cele 3 domenii de intervenție:

Cultură: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități culturale; prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor sau creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate; valorificarea patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități de educație fizică și sport, inclusiv evenimente sportive comunitare ce vizează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte; prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;

Viață sănătoasă: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc).

Eligibilitatea solicitanților/partenerilor

Solicitanții au posibilitatea să depună proiecte în parteneriat doar în cazul în care partenerii eligibili administrează parte din bugetul proiectului. Solicitanți și parteneri eligibili sunt exclusiv organizații neguvernamentale și non-profit, cu naționalitate română, care au dobândit personalitate juridică anterior datei depunerii proiectului, sunt organizate și conduse conform prevederilor legislației care guvernează organizațiile neguvernamentale fără scop lucrativ din România (OG 26/2000 și/sau Legea 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare), și anume sunt asociații, fundații sau federații. În afară de entitățile menționate, vor fi eligibile Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică.

Activităţi eligibile

Cultură: organizarea de ateliere creative interactive în care membrii comunităților vulnerabile pot explora și exprima creativitatea prin artă.

Sport: organizarea de evenimente sportive deschise și incluzive, adaptate nevoilor membrilor comunităților vulnerabile, cu participarea activă a comunității vizate în toate etapele de organizare și desfășurare.

Viață Sănătoasă: încurajarea și stimularea obiceiurilor sănătoase, prin programe care să vizeze nutriția, activități fizice, sesiuni de educație pentru igienă personală și colectivă, și inițiative pentru combaterea consumului de substanțe nocive cu implicarea activă a comunităților vizate.

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în România.

Durata proiectelor: minim 5 luni – maxim 10 luni (dată limită de implementare 30 aprilie 2025).

Perioada de depunere a proiectelor: 24-26 aprilie 2024

Mai multe detalii aici: https://instaredebine.ro/apel-de-proiecte-1-2024-programul-in-stare-de-bine/

Programul „Romi pentru România”

Operator de program: Agenția Națională pentru Romi

Obiectivul general al programului de finanțare este să promoveze contribuția minorității rome în progresul și dezvoltarea societății românești.

Grup țintă

Tineri etnici majoritari și tineri de altă etnie decât etnia romă, cu vârste începând de la 14 ani, înscriși în sistemul școlar formal liceal și universitar, asigurându-se criteriul mixității etnice și criteriul egalității de gen;

Tineri de etnie romă cu vârste începând de la 14 ani, înscriși în sistemul școlar formal liceal și universitar, asigurându-se criteriul egalității de gen;

Instructori de educație, indiferent de etnie: profesori, educatori, învățători, personal de conducere din unitățile școlare etc.

Activități eligibile

Tipuri de activități principale ale proiectului:

-derulare de campanii de informare-conștientizare, cu accent pe mediul on-line, privitor la consecințele propagării mesajelor antirome, generatoare de ură rasială; informarea comunităților cu privire la legislația în vigoare anti discriminare, anti discursului instigator la ură rasială;

-activități de cercetare și culegere de informații cu privire la cultura roma, personalități de etnie romă, povești de succes ale persoanelor de etnie romă; promovarea acestor informații în social media, prin crearea unui site dedicat sau tipărire de carte (nu poate fi activitate unică a proiectului).

Tipuri de activități secundare ale proiectului:

-activități de formare a tinerilor beneficiari în domeniile: anti-rasism, discursul urii și recunoașterea atitudinilor rasiste, cunoașterea propriei culturi în scopul construcției stimei de sine;

-activități de organizare tabere școlare de creație, lucru în echipe multiculturale, debate pe concepte referitoare la atitudini și acțiuni rasiste , simulări comunități multietnice etc;

-activități de formare a instructorilor de educație : multiculturalitate, interculturalitate, cunoașterea valorilor culturale ale romilor, contribuția istorică a romilor la societatea românească, anti-discriminare, bullying etc;

-activități de premiere beneficiari;

-activități de producție audio, video, editare și tipărire carte și a materialelor pentru publicitatea proiectului;

-activități creare, mentenanță și update pagina web;

-activități organizare de conferințe, evenimente, podcast-uri, etc;

-activități de promovare a proiectului.

Mai multe informații aici:

http://www.anr.gov.ro/index.php/anr/proiecte-programe/finantari/finantari-2024?fbclid=IwAR1b-Nl3oRGIweVhFC4Okn_imjRg3bYQDsBdzLdK7uA9HV4aNH6AFp7uEN0