Proiecte de solidaritate – ESCUn proiect de solidaritate este o activitate de solidaritate non-profit inițiată, dezvoltată și implementată de către tineri, care durează între 2 și 12 luni. Acesta oferă unui grup de minimum 5 tineri șansa de a-și exprima solidaritatea prin asumarea responsabilității și prin angajamentul de a aduce schimbări pozitive în comunitatea lor locală, iar unele dintre ele pot aborda și probleme regionale sau chiar naționale.

Proiectele de solidaritate trebuie să abordeze principalele provocări din cadrul comunităților, acolo unde este cazul, inclusiv cele identificate în comun în regiunile de frontieră, și trebuie să prezinte, de asemenea, o valoare adăugată europeană.

Cine poate participa

Un grup de minimum 5 tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care au reședința legală în una și aceeași țară participantă (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Islanda, Republica Macedonia de Nord, Turcia) și care s-au înregistrat în portalul Corpului European de Solidaritate.

Cum funcționeazã

Proiectele de solidaritate trebuie să răspundă provocărilor din cadrul comunităților, dar trebuie să prezinte în mod clar valoare adăugată europeană.

Participarea la un proiect de solidaritate este o experiență importantă de învățare nonformală prin care tinerii se pot dezvolta din punct de vedere personal, educațional, social și civic.

Un proiect de solidaritate este constituit, în mod obișnuit, din următoarele etape:

  • Planificare;
  • Pregătire;
  • Implementare activități;
  • Urmărire (inclusiv evaluarea activităților, precum și diseminarea rezultatelor proiectului).

Activitățile vor avea loc în țara de reședință a participanților, facilitând participarea tinerilor cu oportunități reduse care ar putea întâmpina dificultăți privind implicarea în activități transnaționale.

Unul dintre participanți își va asuma rolul de reprezentant legal care va fi responsabil de trimiterea cererii de candidatură (cu excepția cazului în care o organizație trimite candidatura în numele grupului).

Grupul va organiza distribuirea sarcinilor și responsabilităților, coordonarea activităților în raport cu obiectivele proiectului.

Finanțarea specială pentru participarea tinerilor cu oportunități reduse este disponibilă atât pentru membrii grupului, cât și pentru grupul țintă.

Proiectele de solidaritate ar trebui să promoveze în rândul participanților un comportament durabil și responsabil din punct de vedere ecologic, sensibilizându-i cu privire la importanța de a acționa pentru a reduce sau compensa amprenta ecologică a activităților.

Proiectele ar trebui să utilizeze, de asemenea, instrumente digitale și metode de învățare pentru a completa activitățile fizice.

Proiectele ar trebui, de asemenea, să ofere tinerilor oportunități relevante de a se angaja și de a participa activ la viața democratică.

Organizare

Un grup de tineri care planifică un proiect de solidaritate poate, de asemenea, să caute sprijin din partea unei organizații care poate fi orice organism public sau privat.

O organizație poate depune candidatura în numele lor pentru un grant în cadrul Corpului European de Solidaritate.

Rolul organizației trebui să fie, în special, administrativ, să sprijine grupul privind sarcinile administrative și financiare pe durata proiectului. Cu toate acestea, organizația poate oferi și sprijin și îndrumare în identificarea și documentarea rezultatelor învățării.

Coach

Tinerii care desfășoară un proiect de solidaritate pot fi sprijiniți de un coach, un voluntar sau un profesionist, care ar putea avea experiență în munca de tineret pentru coordonarea grupurilor de tineri și pentru sprijinirea participării acestora.

Ea/el poate juca roluri diferite în funcție de nevoile unui anumit grup de tineri. Coach-ul rămâne în afara proiectului de solidaritate, nu poate fi membru al grupului și nici nu are legături cu organizația care trimite candidatura (dacă există).

Coach-ul poate sprijini grupul de tineri în pregătirea, implementarea și evaluarea proiectului, pe baza nevoilor grupului.

Cine poate trimite candidatura

Orice organism public sau privat trebuie să trimită formularul de candidatură în numele grupului care va implementa proiectul, la Agenția Națională a țării în care candidatul își are reședința legală.

Mai multe instrucțiuni privind modul de depunere a cererii de candidatură găsiți la partea E din Ghidul Corpului european de solidaritate 2023.

Termene limită

  • 23 februarie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în perioada 1 iunie – 31 decembrie a aceluiași an;
  • 4 mai, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului) – rundă opțională, pentru proiectele care încep în perioada 1 august – 31 decembrie a aceluiași an;
  • 4 octombrie, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în perioada 1 ianuarie – 31 mai a anului următor.

Agențiile Naționale pot organiza două (februarie și octombrie) sau trei runde de selecție. Pentru detalii, intrați pe pagina Corpul European de Solidaritate din România.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului European de Solidaritate.