Portalul digital unicRegulamentul privind portalul digital unic a intrat în vigoare în decembrie 2018. Portalul digital unic utilizează portalul „Your Europe” existent ca interfață pentru utilizatorii publici.

Utilizatorii săi sunt cetățenii și întreprinderile din Europa iar obiectivul portalului este de a-i ajuta pe aceștia să facă față complexității pieței unice.

De asemenea, portalul îi va sprijini să identifice și să înțeleagă drepturile și normele la nivelul UE și la nivel național, să finalizeze procedurile online și să obțină asistență acolo unde este necesar.

Portalul îi va invita, de asemenea, pe utilizatorii săi să formuleze observații cu privire la calitatea serviciilor publice.

Implementarea portalului digital unic este un program ambițios de digitalizare a serviciilor publice și de asigurare a accesibilității depline a acestor servicii pentru utilizatorii din întreaga UE.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cetățenilor un exemplar al acestui material informativ, în limba română.

Puteți descărca această publicație de aici:

https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/5a993af4-b0a0-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-ro?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=7207&WT.ria_ev=search&WT.URL=https%3A%2F%2Fop.europa.eu%2Fro%2Fweb%2Fgeneral-publications%2Ffacts-about-eu