Finantari – termene limita

Date – limită depunere proiecte – August 2017

Date – limită depunere proiecte – August 2017

Comisia Europeană a lansat apelul pentru propuneri – Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă risc de radicalizare Apelul vizează sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către actorii locali și de societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării. Proiectele trebuie să vizeze predarea competențelor esențiale, cum ar … Continued

Date – limită depunere proiecte – Iulie 2017

Date – limită depunere proiecte – Iulie 2017

 Programul Hercule III Finanțator: Comisia Europeană Operator de program: Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) Buget: Asistență tehnică:   9 150 000 € Studii și formare juridică: 500 000 € Training și conferințe: 1 000 000 € Termen limită de depunere: 9 august 2017 Intensitate maximă a ajutorului acordat: Între 40 000 € și 100 000 … Continued

Date-limită depunere proiecte – Iunie 2017

Date-limită depunere proiecte – Iunie 2017

Programul Start-up Nation Finanțator: Guvernul României prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat Buget: 1.713.798.000 lei Perioadă de depunere: 15 iunie – 14 iulie 2017 (ora 20.00) Finanțarea acordată: Maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate după 30 ianuarie 2017 Obiectivul programului: Stimularea înființării și … Continued

Date-limită depunere proiecte – Mai 2017

Date-limită depunere proiecte – Mai 2017

Apel pentru propuneri granturi LIFE Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii invită ONG-urile active în domeniul mediului să prezinte propuneri pentru granturile LIFE. Prioritățile pentru acest apel sunt următoarele: – Protecția, conservarea și ameliorarea capitalului natural al UE; – Trecerea economiei Uniunii la o economie verde și competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon … Continued

Date-limită depunere proiecte – Aprilie 2017

Date-limită depunere proiecte – Aprilie 2017

Finanțare ANR – Incluziunea minorității rome Finanțator Guvernul României Operator de program Agenția Națională pentru Romi Buget 900 000 lei Obiectivul general al programului Încurajarea societății civile în a contribui la promovarea incluziunii sociale a cetățenilor români aparținând minorității rome. Obiectiv specific al programului Facilitarea participării actorilor sociali în procesul de implementare a Strategiei Guvernului României … Continued