Programe UE pentru România

Tineret în Acțiune (Youth in Action)

Tineret în Acțiune (Youth in Action)

Este programul Uniunii Europene  care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de proiecte. Programul, cu finanțare de la Comisia Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între tinerii din diferite țări, promovarea cooperării europene și contribuția la îmbunătățirea calității sistemelor de susținere … Continued

Programe în domeniul educației și formării

Programe în domeniul educației și formării

Uniunea Europeană sprijină o gamă largă de activități din domeniul învățământului, al formării, al culturii, al cercetării și al tineretului. De asemenea, Uniunea Europeană este în contact cu un număr semnificativ de cetăţeni direct prin intermediul programelor sale de educaţie şi formare profesională. Obiectivul general al Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este de … Continued

Programul Europa pentru cetăţeni

Programul Europa pentru cetăţeni

Este un program comunitar derulat de Direcţia Generală Comunicare din cadrul Comisiei Europene, care îşi propune să promoveze cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea … Continued

Programul MEDIA

Programul MEDIA

Acest program sprijină în fiecare an 300 de proiecte noi de film european. Jumătate din filmele europene care rulează în cinematografe apar cu sprijinul acestui program. Sectorul audiovizual european are un rol important în conturarea cetăţeniei europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor europene către cetăţenii europeni şi în special către … Continued

Programul Cultura (2007-2013)

Programul Cultura (2007-2013)

Acest program sprijină cooperarea culturală la nivel european, prin promovarea mobilităţii persoanelor care activează în sectorul cultural, încurajarea circulaţiei operelor şi produselor artistice şi culturale şi promovarea dialogului intercultural. Programul este gestionat de Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene împreună cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. La nivel naţional, punctele … Continued