Finantari

Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2021

Date limită depunere proiecte – Noiembrie 2021

Fundația Nouă ne pasă – Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației Scopul programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional. Beneficiari eligibili: ONG, instituții de învățământ preuniversitar, instituții de învățământ superior. Criterii de eligibilitate: pot … Continued

Date limită depunere proiecte – Octombrie 2021

Date limită depunere proiecte – Octombrie 2021

Programul „Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul tinerilor” în România: Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar Obiectiv Obiectivul general al programului este dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România. Tipuri de proiecte care vor fi finanțate ·  Proiecte de mobilitate în învățământul preuniversitar În învăţământul preuniversitar, proiectele constau în activităţi de învăţare (mobilităţi) pentru experţii … Continued

Date limită depunere proiecte – Septembrie 2021

Date limită depunere proiecte – Septembrie 2021

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Proiecte de cooperare în învăţământul universitar Obiectiv Obiectivul principal al proiectelor de cooperare în învăţământul universitar îl reprezintă modernizarea/inovarea curriculumului, schimbul de bune practici în ceea ce priveste metodele de predare şi organizarea de mobilitati de scurtă durată pentru studenţi şi cadrele didactice. Tipuri de proiecte care vor … Continued

Date limită depunere proiecte – August 2021

Date limită depunere proiecte – August 2021

Europa Creativă 2021-2027: Apelul pentru rețele europene de organizații din sectoarele culturale și creative Beneficiari eligibili:  rețele multinaționale reprezentative de organizații culturale europene Obiectivele generale ale programului sunt: să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și lingvistică și patrimoniul european; creșterea competitivității și a potențialului economic al sectoarelor culturale și creative, în special … Continued

Date limită depunere proiecte – Iulie 2021

Date limită depunere proiecte – Iulie 2021

RoAid – Apel competitiv pentru finanțarea de proiecte de tip „Aid for Trade” în țări din Africa Beneficiari eligibili: entități din sectorul privat din România – societăți comerciale cu personalitate juridică ce desfășoară activități cu scop lucrativ Propunerile de proiecte vor avea în vedere următorului obiectiv specific: creșterea capacității beneficiarilor finali de angajare în comerțul … Continued