Materiale de informare

Erasmus+ for schools

Erasmus+ for schools

Erasmus + este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport. Se desfășoară timp de șapte ani, din 2014 până în 2020. Toate școlile – preșcolar, primar și secundar – sunt binevenite să se alăture Erasmus+. Finanțarea este disponibilă pentru proiecte de mobilitate a personalului și parteneriate transfrontaliere. Cursuri întregi sau grupuri de elevi … Continued

Educația digitală în școlile din Europa

Educația digitală în școlile din Europa

Prezentul raport Eurydice pune în lumină două perspective diferite, dar complementare ale educației digitale: formarea de competențe digitale relevante pentru elevi și cadrele didactice, pe de o parte și utilizarea tehnologiilor în scop pedagogic pentru a sprijini, a îmbunătăți și a transforma învățarea și predarea, pe de altă parte. Raportul acoperă diferite arii ale educației … Continued

Child rights in the EU

Child rights in the EU

Toate statele membre ale UE sunt obligate de Convenția Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului (CRC) și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv articolul 24 privind drepturile copilului. Convenția privind drepturile copilului sărbătorește cea de-a 30-a aniversare în 2019, în timp ce Carta marchează a zecea aniversare. Ambele obligă organismele UE și statele membre … Continued

A practical guide for school leaders

A practical guide for school leaders

Acest ghid este destinat liderilor din școli (profesori, coordonatori etc.) care doresc să știe ce are de oferit programul Erasmus+ în domeniile învățământului preșcolar, primar și secundar. Mai mult, demonstrează cum, cu o planificare atentă și un leadership angajat, Erasmus + poate avansa pe termen scurt și lung interesele școlilor participante, ale personalului și ale … Continued