Materiale de informare

Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorială

Uniunea Europeană a identificat restabilirea creșterii economice și furnizarea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Această broșură expune provocările pe care le … Continued

Strategia de securitate internă a Uniunii Europene – către un model european de securitate

Strategia de securitate internă a fost adoptată pentru a ajuta Europa să avanseze, regrupând activitățile deja existente și stabilind principiile și orientările pentru acțiunile viitoare. Aceasta este concepută pentru a preveni infracțiunile și a spori capacitatea de a oferi un răspuns rapid și corespunzător dezastrelor naturale și celor provocate de om, prin dezvoltarea și gestionarea … Continued

Mai inteligent și mai ecologic

Pentru a trăi în mod durabil, resursele naturale ale Pământului trebuie utilizate într-un ritm în care acestea se pot reface. Cu toate acestea, societatea noastră de consum exercită o presiune enormă asupra planetei. Calitatea vieții, prosperitatea și creșterea economică depind de consumul raționalizat al resurselor disponibile. Pentru a realiza acest lucru trebuie să schimbăm modul … Continued

Beneficiile energiei regenerabile

Energia este forţa directoare a societăţii noastre. Probleme importante, precum schimbările climatice, dependenţa sporită de petrol şi de alţi combustibili fosili şi creşterea constantă a costurilor energiei ne determină să regândim modalitatea în care producem şi consumăm energie. Din acest punct de vedere, sursele de energie regenerabilă reprezintă o parte importantă a soluţiei pentru un … Continued

Politici europene de tineret

Cartea oferă repere legate de iniţiativele existente în sfera politicilor de tineret, la nivel european. Aceasta conţine strategia Uniunii Europene privind tineretul în perioada 2010 – 2018, strategie ce subliniază importanţa lucrului cu tinerii şi defineşte măsuri consolidate pentru o mai bună punere în aplicare a politicilor privind tineretul la nivelul UE, punându-se accent şi … Continued