Materiale de informare

Ombudsmanul european și dumneavoastră

Ombudsmanul european și dumneavoastră

Cine se poate adresa Ombudsmanului European? Cetățeni, întreprinderi și asociații cu plângeri la adresa unei instituții, a unui oficiu sau a unei agenții UE care au încercat deja să rezolve problema cu organismul UE respectiv dacă problema nu este mai veche de doi ani dacă chestiunea nu se află încă în fața unei instanțe Ombudsmanul … Continued

Traiectoria climatică a Europei pentru 2040

Traiectoria climatică a Europei pentru 2040

  Datorită cadrului de politică existent, Europa se află pe calea cea bună către reducerea emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030. Viitoarea Comisie va avea responsabilitatea de a stabili cadrul de politică pentru perioada ulterioară anului 2030, pentru a avansa în continuare pe această cale și a îndeplini obiectivul climatic convenit pentru … Continued

Democrația UE în acțiune – dosar pentru cadrele didactice

Democrația UE în acțiune – dosar pentru cadrele didactice

Obiectivul acestui modul educațional este să le prezinte cursanților subiectul participării democratice la Uniunea Europeană și să le confere cunoștințele și competențele care să le permită să își exercite drepturile în calitate de cetățeni ai UE. Ca parte a acestei explorări,  modulul se concentrează pe Inițiativa cetățenească europeană. La finalul acestui modul, cursanții vor avea … Continued

Erasmus+ – Annual Report 2022

Erasmus+ – Annual Report 2022

Raportul anual Erasmus+ 2022 acoperă al doilea an de implementare a noului program în cadrul Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Acesta subliniază noile priorități ale programului (incluziune, digital, verde, participare democratică) și se concentrează pe noile oportunități oferite participanților, oferind în același timp perspective asupra implementării acestuia. Se reflectă asupra realizărilor calitative și cantitative ale programului … Continued