Evenimentele saptamanii 8-15 iunie 2009Comisia Europeană a autorizat, la 8 iunie, în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat din Tratatul CE, o schemă de ajutor propusă de România menită să ofere sprijin societăţilor care se confruntă cu dificultăţi de finanţare ca urmare a înăspririi condiţiilor de creditare în contextul actualei crize economice.

Schema permite autorităţilor să acorde ajutoare sub formă de garanţii subvenţionate pentru creditele de investiţii şi creditele pentru capital de lucru încheiate până la 31 decembrie 2009.

Schema îndeplineşte condiţiile din Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice, adoptat de Comisie, aşa cum a fost modificat la 25 februarie 2009, deoarece este limitată în timp, respectă pragurile relevante şi este destinată doar societăţilor care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008.

Prin urmare, schema este compatibilă cu articolul 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE, care permite acordarea de ajutoare pentru a remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru.

Autorităţile române au elaborat schema pe baza normelor prevăzute in Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanţare în contextul crizei financiare şi economice şi, în special, a condiţiilor privind ajutoarele sub forma garanţiilor subvenţionate.