Carta Universitara ErasmusCarta Universitară Erasmus (EUC) este elementul de bază în orice activitate de cooperare europeană pe care o universitate o poate desfăşura în cadrul programului ERASMUS.

Carta aprobată de Comisia Europeană, stabileşte principiile fundamentale şi cerinţele minimale, subliniind activităţile ERASMUS, pe care orice universitate trebuie sa le respecte.

Începând cu 1 mai 2009, a fost lansat Apelul la Propuneri 2010 pentru Carta Universitară Erasmus. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 30 iunie 2009.

În momentul aplicării pentru o Cartă Universitară Erasmus, universităţii îi este solicitat să dezvolte şi să includă o Declaraţie de Politică Europeană (EPS) care va fi publicată şi i se va acorda vizibilitate. Declaraţia de Politică Europeană trebuie să stabilească planul cooperării în cadrul ERASMUS în concordanţă cu strategia din declaraţia misiunii instituţiei. Se vor specifica măsurile şi acţiunile pe care instituţia doreşte să le introducă, în vederea îndeplinirii principiilor Cartei. Acestea se vor referi în principal la activităţile ERASMUS, precum implicarea în mobilităţile de studenţi şi profesori, dezvoltarea programei de studiu, reţele şi proiecte.

Printre acţiunile care pot fi realizate în cadrul Cartei Universitare Erasmus se numără: mobilităţi studenţi, plasamente studenţi, mobilităţi personal didactic pentru predare în instituţii de învăţământ superior, formarea personalului didactic şi nedidactic în instituţii de învăţământ superior şi întreprinderi, programe intensive, cursuri intensive de limbă (EILC), organizarea mobilităţilor, dezvoltarea programelor de studiu, cooperare între universităţi şi întreprinderi, modernizarea învăţământului superior, campusuri virtuale.

Pentru mai multe informaţii, Centrul Europe Direct Argeş vă pune la dispoziţie următoarele adrese:

http://www.anpcdefp.ro/programe/llp/erasmus/tipuri.html

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2010/call erasmus university charter en.htm