CHARTER of Fundamental Rights of the European UnionDrepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori esenţiale ale Uniunii Europene. Introduse chiar în tratatele sale fondatoare, acestea au fost consolidate prin adoptarea unor serii de documente, care au facilitat parcurgerea unor etape instituţionale. Astfel, istoria Uniunii Europene poate fi reperată prin prisma evoluţiei protecţiei drepturilor omului, ce a influenţat decisiv forma, precum şi funcţiile actuale ale organizaţiei. De asemenea, prin fiecare pas prin care au fost stabilite noi reglementări, ce au condus la dezvoltarea Uniunii, au fost acordate noi garanţii în privinţa drepturilor omului.

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene însumează în cadrul unui singur document întreaga arie a drepturilor civile, politice, economice şi sociale.

În conţinutul Cartei, care respectă competenţele şi îndatoririle Uniunii, dar şi principiul subsidiarităţii, au fost recunoscute, reafirmate şi dezvoltate norme juridice fundamentale privind drepturile omului, drepturi care rezultă în special din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de Uniune, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Carta este structurată într-un Preambul şi 54 de articole, grupate în cadrul a şase capitole: Demnitatea, Libertăţile, Egalitatea, Solidaritatea, Cetăţenia şi Justiţia. Astfel, în Preambul se afirmă scopul UE de a promova o dezvoltare echilibrată şi durabilă a Europei pe baza respectării valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, întărind prin Cartă protecţia drepturilor fundamentale conforme evoluţiei societăţii, progresului social şi dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice. De asemenea, în cadrul celor şapte capitole, inovând faţă de constituţiile tradiţionale, Carta face o distincţie mai explicită între „drepturile cetăţenilor” şi „drepturile tuturor indivizilor” rezidenţi pe teritoriul Uniunii.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cetățenilor un exemplar al acestei broșuri, în limba engleză.