Stagii de practică la Comitetul Economic și Social EuropeanComitetul Economic și Social European (CESE) este o instituție consultativă ce oferă  partenerilor economici și sociali ai Europei  (de ex. angajatori, sindicate, reprezentanți ai  întreprinderilor mici și mijlocii, asociații de fermieri, consumatori etc.) șansa de a-și exprima părerile formale legate de politicile U.E.

CESE organizează stagii de practică pe perioadă lungă (5 luni) și scurtă (între 1 lună și 3 luni).  Obiectivele principale ale stagiului de practică sunt următoarele:

–  să întregească și să aplice cunoștințele stagiarului acumulate pe durata studiilor sau la locul de muncă;

–  să furnizeze stagiarului cunoștințe practice despre modul în care funcționează diferitele departamente ale Comitetului Economic și Social European;

–  să dea posibilitatea stagiarilor de a căpăta experiență prin intermediul contactelor stabilite în cadrul activității zilnice.

Principalele arii de interes ale CESE sunt:

–  Activitatea de consultanță: agricultură, dezvoltare rurală și mediu, uniune economică și monetară, coeziune economică și socială, forță de muncă, protecție socială și cetățenie, relații externe, piață unică, producție și consum, transport, energie, infrastructură și societatea informațională.

–  Alte arii: patronat și angajați („Angajatori”, „Lucrători” și „Alte interese”), relațiile cu alte instituții socio-ocupaționale, Directoratul pentru Probleme Generale, resursele umane și financiare, traduceri, tehnologia informației și telecomunicații.

I. Stagii de practică de lungă durată:

Candidații sunt absovenți de facultate ce au acumulat informații legate de una dintre ariile de activitate ale CESE pe parcursul studiilor lor sau în alt mod: teze, cercetări, alte stagii de practică europene etc. Aceștia trebuie să aibă mai puțin de 30 de ani și să cunoască foarte bine una dintre limbile UE și satisfăcător o altă limbă a UE. Candidații provenind din țările ce nu sunt membre ale UE trebuie să cunoască foarte bine încă o limbă a U.E.

Stagiile de practică de lungă durată durează 5 luni și se organizează de două ori pe an: de pe 16 februarie până pe 15 iulie (stagiul de practică de primăvară) și de pe 16 septembrie pe 15 februarie (stagiul de practică de toamnă).

Stagiarii neangajați pot primi o subvenție lunară. Stagiarii care sunt deja plătiți, nu vor primi nicio contribuție financiară.

II. Stagii de practică de scurtă durată:

Candidații sunt studenți ce efectuează stagiul de practică, cu durata între 1 lună și 3 luni, pe parcursul studiilor lor, în vederea definitivării lucrării de diplomă. Nu există limită de vârstă. Candidații trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile UE și satisfăcător o altă limbă a U.E.
Date limită:

– 30 septembrie, ora 12:00 (amiază) CET (stagiul de primăvară)

– 31 martie, ora 12:00 (amiază) CET (stagiul de toamnă)

Mai multe informații:

http://www.eurodesk.ro/program.php?progid=EU0010000152