Burse la Direcția Generală de Interpretare a Comisiei EuropeneÎn fiecare an, DG Interpretare (cunoscut și ca Serviciul Comun de Interpretare și Conferințe al Comisiei Europene) oferă mai multe burse de studiu.

Aceste burse sunt destinate studenților la toate disciplinele, care au fost selectionați pentru a urma un stagiu de formare pentru interpretare-conferințe, oferit de o universitate sau o instituție de învățământ superior recunoscută ca atare. La terminarea acestor studii, diploma trebuie să certifice aptitudinea de a profesa ca interpret în cadrul unor conferințe, folosind ambele modalități de interpretare simultană și consecutivă.

Candidații trebuie:

  • să fie cetățeni al unui stat membru UE sau a unui stat candidat (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Serbia și Turcia);
  • să fie absolvenți de învățământ superior (licențiați) sau studenți în ultimul an universitar;
  • să aibă una din următoarele combinații:

1. Stăpânirea excelentă a limbii materne/vorbite activ și înțelegerea la perfecție:

a) a cel puțin unei limbi UE dintre daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, spaniolă, suedeză,

b) a uneia sau mai multora dintre următoarele limbi: bulgară, cehă, croată, estoniană, maghiară, lituaniană, letonă, malteză, poloneză, romană, slovacă, slovenă sau a uneia dintre limbile țărilor candidate (macedoneană, muntenegreană, islandeză, sârbă sau turcă);

2. Stăpânirea excelentă a două limbi (la nivelul limbii materne) dintre care una să fie o limbă menționată la punctul 1.a., iar cealaltă să fie una dintre cele menționate la punctul 1.b.
3. Stăpânirea excelentă a limbii materne și perfecta înțelegere a cel puțin două dintre limbile menționate la punctul 1.a;

4. Au candidat sau intenționează să candideze pentru un program de master/studii postuniversitare în servicii de interpretare pentru anul 2013/2014 de la universitate recunoscută sau o instituție de nivel universitar recunoscută.

Suma acordată drept bursă este de 2.400 Euro pentru cei care studiază într-un stat membru și de 1.600 Euro pentru cei care studiază în țările candidate.

Data preliminară de înscriere: 16 septembrie 2013. Data pentru depunerea dosarelor complete: 30 septembrie 2013.

Mai multe informații:

http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm