Ombudsmanul European-investigarea plangerilor dumneavoastra 

Funcție: Să investigheze administrarea defectuoasă

Sediu: Strasbourg

Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/

Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazurile de administrare incompletă sau incorectă (administrare defectuoasă) din partea instituțiilor UE. Ombudsmanul primește și investighează plângerile depuse de cetățeni, rezidenți, întreprinderi și instituții din UE.

Ombudsmanul este ales de către Parlamentul European pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit.

Prin primirea și investigarea plângerilor, Ombudsmanul contribuie la descoperirea cazurilor de administrare defectuoasă în cadrul instituțiilor europene și al altor organisme ale UE – cu alte cuvinte, cazurile în care o instituție a UE nu face ceea ce ar fi trebuit să facă sau acționează în mod necorespunzător sau face ceva ce nu ar fi trebuit să facă. Exemplele de administrare defectuoasă includ: inechitate; discriminare; abuz de putere; lipsa informării sau refuzul de a furniza informații; întârzieri nejustificate; proceduri incorecte.

Orice cetățean sau rezident al unui stat membru al UE poate înainta o plângere Ombudsmanului, la fel și orice asociație sau întreprindere. Ombudsmanul gestionează doar cazurile referitoare la instituții și organe ale UE, nu și plângerile împotriva autorităților sau a instituțiilor naționale, regionale sau locale. Ombudsmanul acționează complet independent și imparțial, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea guvernelor sau a organizațiilor.

Deseori, Ombudsmanul trebuie doar să informeze instituția în cauză cu privire la o plângere pentru ca aceasta să remedieze problema. Dacă situația nu se remediază în mod satisfăcător pe parcursul investigațiilor sale, Ombudsmanul va încerca, dacă este posibil, să găsească o soluție amiabilă, care să soluționeze cazul de administrare defectuoasă și să ofere satisfacție reclamantului. Dacă nu reușește acest lucru, Ombudsmanul poate adresa recomandări pentru soluționarea cazului. Dacă instituția în cauză nu acceptă recomandările sale, acesta poateprezenta un raport special Parlamentului European.