An Agenda for new skills and jobs. A European contribution towards full employmentIniţiativa Uniunii Europene „O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă” face parte din Strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Un obiectiv cheie al Europa 2020 este de a garanta că 75% dintre barbați și femei în vârstă de 20-64 de ani vor avea un loc de muncă până în 2020. Strategia urmăreşte să reducă numărul de persoane care abandonează şcoala timpuriu la 10% şi creşterea numărului de tineri din învăţământul profesional superior sau echivalente cu cel puţin 40%.

Agenda propune 13 acţiuni care contribuie la îmbunătăţirea funcţionării pieţei forţei de muncă din Europa, oferirea unor stimulente pentru a investi în formare, creşterea flexibilităţii de noi locuri de muncă şi de securitate, asigurarea unor condiţii decente de muncă, precum şi facilitarea creării de noi locuri de muncă.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011