Comisia Europeană 2010-2014. Profiluri şi priorităţiAceastă broşură oferă o scurtă descriere a activităţii Comisiei Europene, fiind prezentaţi toţi comisarii, portofoliul politic şi priorităţile pe care aceştia le-au stabilit pentru mandatul lor de cinci ani.

Prezentul material informativ tratează subiecte precum: stabilierea obiectivelor Uniunii Europene pe termen lung, promovarea păcii, protejarea persoanelor vulnerabile şi combaterea sărăciei, drepturile fundamentale în Europa, creştere economică bazată pe pieţe deschise şi competitive, importanţa mobilităţii şi a creativităţii etc.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2010