Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncăAceastă broşură detaliază rolul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă (SEOFM), acela de a ajuta la coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre, precum şi ale ţărilor asociate şi candidate.

De asemenea, este prezentat modul în care funcţionează SEOFM, care utilizează un set de indicatori adoptaţi de comun acord pentru a monitoriza şi a evalua progresul şi pentru a susţine analiza Comisiei Europene.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2011