Stagii la EUROPOL – Oficiul European de PolițieÎn fiecare an, Europol, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, oferă stagii cu scopul de a oferi persoanelor posibilitatea de a afla mai multe despre activitățile agenției și de a-și pune în practică cunoștințele și abilitățile, contribuind la misiunea Europol.

Sistemul de stagii al Europol urmărește:

– să ofere stagiarilor o experiență unică în special privind funcționarea Europol, dar și a instituțiilor Uniunii Europene în general; să ofere o înțelegere a obiectivelor procedurilor și politicilor Europol.

– să ofere stagiarilor posibilitatea să dobândească experiență practică și cunoștințe despre activitatea zilnică a departamentelor și serviciilor Europol; să ofere oportunitatea de a lucra într-un mediu multicultural, multilingvistic și multietnic, contribuind la dezvoltarea înțelegerii reciproce, a încrederii și a toleranței;

– să promoveze integrarea europeană în spiritul noii guvernări și prin participare activă pentru a conștientiza adevărata cetățenie europeană;

– să ofere posibilitatea stagiarilor de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor și formării profesionale și, în special, din domeniile specifice de competență ale acestora.

– să introducă acești stagiari în lumea profesională și să le prezinte constrângerile, îndatoririle și oportunitățile din acest domeniu.

Durată

Stagiile durează trei sau șase luni (40 de ore pe săptămână), în funcție de nevoile fiecărui proiect de stagiu.

Locație

Internii lucrează la sediul Europol de la Haga, Olanda.

Alocație

Stagiarilor li se acordă un grant lunar de 864 de euro.

Stagiarii care primesc grantul și al căror domiciliu se află la mai mult de 50 km de Haga au dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie de la începutul și de la sfârșitul stagiului.

Condiții de eligibilitate:

-să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;

-să fi atins vârsta majoratului în țara lor de origine;

-nivelul de studii corespunde studiilor universitare finalizate sau în curs de desfășurare sau formării profesionale relevante pentru atribuțiile Europol. Sunt acceptate doar diplomele eliberate de autoritățile din statele membre ale UE și diplomele recunoscute ca fiind echivalente de către organismele relevante ale statelor membre ale UE;

-cunoaște foarte bine cel puțin două limbi ale Uniunii Europene, dintre care una trebui să fie limba engleză, limba de lucru a Europol;

-să prezinte un certificat de cazier judiciar recent, înainte de a începe stagiul;

Nu vor fi acceptate candidaturile celor care, timp de mai mult de șase săptămâni:

-au beneficiat deja sau beneficiază de orice tip de stagiu (formal sau informal, plătit sau neplătit) într-o instituție, agenție sau organism UE sau

-care au avut sau au orice fel de tip de angajare într-o instituție, agenție sau organism UE.

Cum poți să candidezi:

Stagiile sunt publicate pe site-ul EUROPOL, unde candidații pot să își depună cererile de candidatură.

Mai multe informații: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/information-about-internships