Programul de stagii al Oficiului OARECOAREC este Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, care contribuie la dezvoltarea și la o mai bună funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

OAREC sprijină Comisia Europeană și autoritățile naționale de reglementare (ANR) în punerea în aplicare a cadrului de reglementare al UE pentru comunicații electronice.

Programul de stagii al Oficiului OAREC acceptă candidaturi de stagii pentru următoarele domenii: Comunicare; Evaluarea comparativă; TIC.

Criterii de eligibilitate

-să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult;

-să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene;

-să fi absolvit, până la începutul stagiului, cel puțin trei ani de studii superioare (studii universitare) sau studii echivalente într-un domeniu de interes pentru OAREC, atestate printr-o diplomă sau un certificat oficial relevant1;

-să aibă competențe lingvistice la nivelul C1 pentru prima limbă (cunoștințe aprofundate) și la nivelul B2 pentru a doua limbă (cunoștințe satisfăcătoare), aceste niveluri fiind definite de CECR.

Cum să aplici

Completează formularul online pentru a depune candidatura, compusă din: o scrisoare de intenție în care să prezinte motivele pentru care candidează și un CV redactat în formatul Europass.

Stagiarii primesc o bursă lunară de 1118,41 EUR. Stagiile de formare sunt oferite inițial pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire până la douăsprezece luni.

Data orientativă de începere a stagiului este octombrie 2022.

Termen limită: 10 iunie 2022 la ora 11:00 (CET).

Citește mai multe informații aici.