Pactul verde european: Dezvoltarea unei economii albastre durabile în Uniunea EuropeanăComisia Europeană propune o nouă abordare pentru o economie albastră durabilă în UE pentru industriile și sectoarele legate de oceane, mări și zone de coastă. O economie albastră durabilă este esențială pentru atingerea obiectivelor Pactului verde european și pentru asigurarea unei redresări verzi și favorabile incluziunii în urma pandemiei.

Comunicarea stabilește o agendă detaliată pentru ca economia albastră:
Să realizeze obiectivele de neutralitate climatică și de reducere la zero a poluării, în special prin dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore, prin decarbonizarea transportului maritim și prin ecologizarea porturilor.
Să facă posibilă trecerea la o economie circulară și să reducă poluarea — inclusiv prin standarde reînnoite pentru proiectarea uneltelor de pescuit, pentru reciclarea navelor și pentru dezafectarea platformelor offshore, precum și prin acțiuni de reducere a poluării cu materiale plastice și microplastice.
Să conserve biodiversitatea și să investească în natură – protejarea a 30 % din zona maritimă a UE va inversa declinul biodiversității, va spori stocurile de pește, va contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la reziliența la acestea și va genera beneficii financiare și sociale semnificative. Impactul pescuitului asupra habitatelor marine va fi în continuare redus la minimum.
Să sprijine adaptarea la schimbările climatice și reziliența zonelor costiere – activități de adaptare, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele costiere și protejarea litoralului împotriva riscului de eroziune și de inundații vor contribui la conservarea biodiversității și a peisajelor, aducând beneficii turismului și economiei costiere.
Să asigure o producție durabilă de alimente – producția durabilă și noi standarde de comercializare pentru fructele de mare, utilizarea algelor și a ierbii de mare, un control mai strict al pescuitului, precum și cercetarea și inovarea în ceea ce privește fructele de mare pe bază de celule vor contribui la conservarea mărilor Europei.
Să îmbunătățească gestionarea spațiului maritim
Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20210518_economia_albastra_durabila_ro