Agricultura ecologicăUn ghid privind oportunitățile de sprijin pentru producătorii de produse ecologice din Europa.

Prezenta publicație este un document de informare destinat fermierilor, prelucrătorilor și vânzătorilor cu amănuntul din sectorul ecologic.

Publicația urmărește să prezinte măsurile de sprijin din cadrul politicii agricole comune (PAC) și din cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) în favoarea producătorilor de produse ecologice și oferă o prezentare generală și referințe utile cu privire la normele aplicabile producției, prelucrării și comerțului în sectorul ecologic, inclusiv normele aplicabile conversiei.

În contextul creșterii cererii de produse ecologice și luând în considerare schimbările recente importante din cadrul PAC, Comisia Europeană, în cadrul Planului de acțiune pentru viitorul producției ecologice în Uniunea Europeană din 2014, urmărește sensibilizarea fermierilor și a actorilor din mediul rural cu privire la măsurile disponibile în favoarea agriculturii ecologice din cadrul instrumentelor relevante prevăzute de noua politică agricolă comună și de noua politică comună în domeniul pescuitului.

 Prezenta publicație se încadrează în acțiunea 1 din cadrul planului de acțiune.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2014.