Cultură și mass-mediaUniunea Europeană dorește să protejeze patrimoniul cultural și diversitatea între țări și să valorifice contribuția industriilor culturale și creative la economie și societate. De asemenea, politica UE urmărește să răspundă provocărilor comune, cum ar fi trecerea la producția digitală și la conținutul digital sau modalitatea de a încuraja inovarea în sectorul cultural. Noua Agendă europeană pentru cultură cuprinde acțiuni concrete pentru valorificarea întregului potențial al culturii.

UE depune eforturi pentru a conserva patrimoniul cultural comun și pentru a-l face accesibil tuturor. Aceasta susține arta și sprijină industriile noastre culturale și creative să prospere, în special prin intermediul programului Europa creativă.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția cetățenilor mai multe exemplare ale acestui material informativ, în limba română.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020.