Cities in the World: A New Perspective on UrbanizationRaportul abordează noi perspective asupra urbanizării prin aplicarea pentru prima dată a două noi definiții ale așezărilor umane pe întregul glob: gradul de urbanizare și zona urbană funcțională.

Raportul prezintă noi dovezi ale tendințelor de urbanizare recente și viitoare și aruncă o privire asupra evoluției zonelor metropolitane de pe glob. Acesta examinează de ce calitatea vieții diferă între orașe și alte tipuri de așezări. Analizează relația dintre dezvoltarea economică și sistemul metropolitan în țările din întreaga lume.

În cele din urmă, prezintă noi dovezi privind forma în schimbare a orașelor și impactul acesteia asupra durabilității.

Raportul demonstrează modul în care definițiile consistente la nivel global ale orașelor și zonelor metropolitane pot contribui la elaborarea mai eficientă a politicilor.

Acest material informativ este structurat pe 5 capitole și poate fi vizualizat sau descărcat la acest link:

https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/cities-in-the-world_d0efcbda-en#page17